VIP Consulting AB

Metaforernas Mystik – Ny bok med utmanande och inspirerande metaforer!

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 07:00 CEST

En metafor är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp, tillfälligt byts ut mot ett liknande begrepp som påminner om det ursprungliga. Metaforen är ett slagkraftigt redskap, då läsaren har tillgång till sammanhang och ges möjlighet till fria associationer i det omedvetna.

Med en metafor bygger författaren upp en språklig bild, där hjärnan snabbt förstår och kan applicera bilden utifrån de erfarenheter som JUST läsaren besitter.

Metaforen ger orden en ny, oegentlig innebörd, med liknelser till situationer som läsaren snabbt och enkelt känner igen från ditt liv. Merparten av oss känner igen oss, blir berörda och kan använda metaforer för att beskriva vårt liv, våra känslor och det som gör oss glada, som minskar vår energi eller de händelser som inte kan beskrivas med konkreta ord.

Metaforer är populära inom journalistiken, förläsarvärlden, i sagoberättande samt inom PR och varumärkesstrategiska insatser.

Om författaren:

Ingalill Vestman är verksam i sitt företag VIP Consulting AB sedan 80-talet. Hon arbetar som föreläsare, inspiratör och som personlig coach och brinner för att inspirera andra människor till förändring. Nu är Ingalill aktuell med sin första bok: METAFORERNAS MYSTIK

Metaforernas mystik ger dig konkreta och inspirerande exempel på hur metaforer utmanar våra referensramar och hur de kan förändra de invanda världskartor som vi använder. Med Metaforernas mystik kan läsaren öppna upp sitt tänkande för nya inlärningsmöjligheter och upptäckter. 

Ingalills huvudämnen är kommunikation och ledarskap, humor och glädje. Hon brinner för att arbeta med hälsa, välmående på person- och organisationsnivå samt för att utforska människors sinnestillstånd och möjlighet till val i livet.

 ”From Excellent to outstanding…”

Besök Ingalills hemsida:

www.vipconsulting.se

Pressexemplar eller mer information:

Zarah Öberg
zarah@magentapr.se

Kristina Jeppsson

070-2438661

 

From excellent to outstanding....