FMV

Meteor i JAS39 Gripen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 11:16 CEST

FMV och SAAB Aeronautics har genomfört skjutprov med Meteor som en viktig del i integrationsarbetet för Gripen C/D.

Under provveckan avfyrades två robotar från Gripen mot fjärrstyrda mål. Proven påvisade separation från flygplanet och den länkfunktion som finns mellan flygplan och robot.

Även robotens förmåga till låsning på målet kunde visas under integrationsskotten. Provskotten användes samtidigt för att verifiera det beslutsstöd som utvecklats för piloten.

I prov-teamet ingick SAAB (Aeronautics och EDS), FMV och delar av Meteor-team (robottillverkarna var representerade av SAAB Dynamics och engelska MBDA).

FMV:s projektledare för Meteor, Michael Östergren, konstaterade att kampanjen kunnat genomföras som planerat vilket innebär att vi har tagit ytterligare ett viktigt steg i integrationsarbetet. Michael sammanfattade kampanjen med följande ord ” Jag är imponerad av det resultat vi tillsammans har uppnått och det inger stort förtroende för det fortsatta arbetet med att integrera Meteor på Gripen.”

 SAAB:s projektledare Tobias Andersson kommenterade kampanjen på följande sätt: ”Det är mycket imponerande att se och få vara en del av ett mycket duktigt prov-team. Jag tycker att detta visar att vårt sätt att jobba i nära samarbete med kund och leverantör gör oss effektiva och ger oss möjlighet att ligga i framkant.

Sverige medverkar tillsammans med Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland i utvecklingen av en ny radarjaktrobot, Meteor. Meteor är en s.k. Beyond Visual Range Air to Air Missile (BVRAAM) som tas fram för användning på JAS 39, Eurofighter och Rafale. Roboten är utvecklad för att möjligöra bekämpning på långa avstånd.

Storbritannien är Lead Nation i samarbetet, d.v.s. den brittiska försvarsmaterielmyndigheten DE&S företräder de övriga länderna i upphandling av Meteorsystemet. Projektet leds av ett International Joint Programme Office (IJPO) som finns inrättat hos DE&S i Bristol.

Sverige har tecknat avtal för leverans av serierobotar förutom de integrationsrobotar som kommer att användas under integrationen.

Under hösten kommer ytterligare arbete att genomföras i syfte att ha slutlig leverans under 2014. Gripen kommer då att vara det första flygplanet som är operativt med Meteor roboten.


Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vi tar fram produkter, tjänster och system till Försvarsmakten och andra myndigheter, ofta i samarbete med flera andra aktörer. Vår styrka är kombinationen av teknisk och affärsmässig kompetens. FMV skapar försvarsförmåga.