Tuba AB

Metoden Tuba Idrott obligatoriskt för elitidrottarna på Sport Campus Sweden

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 11:53 CET

Sport Campus Sweden i Haninge är först i Sverige med att satsa stort på att erbjuda sportsliga villkor för den som tänker satsa på elitidrott och högskolestudier samtidigt. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera - och ett tydligt fokus på personen – kan dom ge rätt stöd på vägen mot både medalj och examen.

 Tuba Idrott är obligatoriskt för alla elitidrottare på Sport Campus Sweden och är ett strukturerat samtalsverktyg som hjälper elitidrottarna bli mer medvetna om sina styrkor men även eventuella begränsningar. Tuba Idrott fokuserar på alla de kringfaktorer som ibland omedvetet påverkar prestationsförmågan. Kartläggningen följs upp en gång varje år eller efter behov. Elitidrottaren blir mer medveten och därmed motiverad till planerade insatser, tar eget ansvar och prestationsförmågan förbättras.

 Läs mer om Tuba Idrott på www.tubakonsult.se