Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Metoder för tidig fosterdiagnostik

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:21 CET

Blodprov på kvinnan plus ultraljudsmätning av fostrets nacke ger den bästa grunden för en eventuell utredning av Downs syndrom. Inte enbart kvinnans ålder, som i dag är den vanligaste utgångspunkten.
Det visar en ny SBU-rapport, som idag publiceras på www.sbu.se. Rapporten gäller fosterdiagnostik i tidig graviditet, det vill säga fram till 22 hela graviditetsveckor.
Rapporten kommer att presenteras utförligt vid en konferens på Norra Latin i Stockholm, den 15 december kl 09.30-16.00.

SBU-rapporten kommer att presenteras vid en konferens om tidig fosterdiagnostik fredag 15 december 2006, kl 09.30–16.00 på Norra Latin, Drottninggatan 71b i Stockholm. Du som journalist är välkommen att delta och lyssna till experterna bakom rapporten.

Vid samma tillfälle redovisas även en aktuell rapport om tidig fosterdiagnostik från Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER) och Socialstyrelsens arbete med att ta fram föreskrifter på området.

Konferensen riktar sig till gynekologer/obstetriker, barnläkare, barnmorskor, kliniska genetiker, handikapporganisationer, sjukvårdspolitiker, vårdadministratörer m fl. Arrangörer är SBU, SMER och Socialstyrelsen.

Konferensen är avgiftsfri. Under dagen serveras kaffe, smörgås och lunch. Anmäl dig snarast möjligt via e-post till Jessica Nord, nord@sbu.se.


SBU är en statlig myndighet med uppgift att kritiskt granska sjukvårdens metoder och utvärdera nytta, risker och kostnader. Du kan läsa mer om SBU:s rapporter och resultat på www.sbu.se.