MedieMakeriet

Metodljuset kommer från norr!

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2010 09:50 CET

Omsändning från  20100207

Miljardsatsningen för att skapa sysselsättning och regional tillväxt i Sverige har nått halvtid.

Nu har insatserna så här långt utvärderats på en stor konferens och på plats fanns det lilla företaget Euniq´em.

– Vår metod ligger helt i linje med regeringens jobblinje och vi vill därför göra vår norrländska röst hörd, säger VD-n Anna From-Lindkvist.

EU:s politik för regional utveckling – sammanhållningspolitiken – har som målsättning att bidra till ekonomisk och social sammanhållning inom EU för att minska regionala skillnader och ojämnlikheter mellan människor.

Det främsta instrumentet för att nå målen är de så kallade strukturfonderna. De är inga fonder i ordets rätta bemärkelse utan snarare poster i EU:s långtidsbudget.

De åtta regionala strukturfondsprogrammen i Sverige för perioden 2007-2013 fick klartecken av EU-kommissionen i augusti 2007.

– Jag hoppas att dessa program verkligen används på bästa sättet för att skapa regional tillväxt, sa näringsminister Maud Olofsson i en kommentar efter beskedet.

20 miljarder kronor

Programmen för regional konkurrenskraft och sysselsättning finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) med 8,4 miljarder kronor.

Cirka 2,2 miljarder kronor av den summan gick till det regionala programmet för övre Norrland och programmet ska medverka till 8 000 nya arbetstillfällen och 3 000 nya företag i regionen.

Ett nationellt program i form av åtta regionala planer, som finansieras via Europeiska Socialfonden med 6,2 miljarder kronor och ungefär lika mycket från svenskt håll, genomförs samtidigt i Sverige.

Vid årsskiftet hade Svenska ESF-rådet, som ansvarar för den Europeiska Socialfonden, beviljat 1 395 ansökningar om stöd och bidrag till projekt för kompetensutveckling av sysselsatta och långtidssjukskrivna till ett värde av 3,245 miljarder kronor.

Kraftsamling

Nu har en kraftsamling för ”nyttiggörandet” av miljardsatsningen så här långt gjorts på en nationell tematisk konferens - Lärande för sysselsättning och regional tillväxt - i Södertälje.

Syftet var att ta lärdom om vad som har fungerat bra och vad som kan fungera bättre i EU-programmen.

– Utbyte av erfarenheter är alltid nyttigt, säger Anna From-Lindkvist som var på plats tillsammans med Tommy Burman från Euniq´em.

Konferensen arrangerades av Tillväxtverkett, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

Vill, kan och törs

Utbildningsföretaget Euniq´em i Skellefteå, som startades 2001, har skapat en framgångsrik mix av pedagogiska metoder för arbetslösa och långtidssjukskrivna.

– Jag är tacksam att fonderna ger oss möjlighet att utveckla nya metoder.

Nu vill företaget dela med sig av sina kunskaper och resultat över land och rike.

– Våra deltagare vill, kan och törs lämna utanförskapet och gå till arbete, praktik eller studier  efter kursen, berättar Anna From-Lindkvist.

Andra viktiga beståndsdelar i det lyckade konceptet är ett humant bemötande och en hemtrevlig kursmiljö.

– Mer medmänskliga uitbildningsmetoder kan råda bot på mångas utanförskap, säger hon.