Metrima AB

Metrima AB: Fläkt Woods integrerar sting aggregaten på HS plattform

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:10 CET

Fläkt Woods och Home Solutions har gemensamt utvecklat ett kommmunikationsstöd för Sting-aggregat från Fläkt Woods mot Homesolutions plattform. Integrationen möjliggör att bostadsrättsföreningar får en enklare övervakning och kontroll över sina fläktar.

Fläkt Woods ger människor ett bra inomhusklimat, i alla typer av lokaler. Produkter och systemlösningar finns i allt från sjukhus och industrier till bostäder. Inom industrin där man kyler eller ventilerar processer.

Mikael Mårtensson, VD på Home Solutions AB förklarar: "Fler och fler bostadsrättsföreningar och bostadsföretag inser vikten av att reducera energikostnader och Home Solutions har framgångsrikt hjälpt många de senaste åren. Med Fläkt Woods aggregat integrerade i vår plattform blir vårt erbjudande ännu starkare då kostnaderna för ventilationen står för en stor del av driftkostnaderna i en fastighet


Om Fläkt Woods
Koncernen har 3 000 anställda, 900 av dem finns i Sverige. Årsomsättningen är 500 miljoner Euro. Fläkt Woods har tillverkning eller egen säljverksamhet i 30 länder, och har representanter i ytterligare 65 länder.

Den svenska företagsledningen finns på företagets samtliga anläggningar i Sverige. VD, Per-Olof Göransson, sitter i Jönköping. Sammanslagningen av Fläkt och Woods 2002 innebar att två av världens ledande varumärken i branschen gick samman.


Om Home Solutions:
Home Solutions är ett helägt dotterbolag till Metrima AB.
Home Solutions erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare kostnadseffektiva fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin. Vi arbetar med en öppen plattform, vilket gör att våra kunder själva kan välja vilken hårdvara de vill använda sig av. Home Solutions ingår i Metrima koncernen.