Metrima AB

Metrima förvärvar Commets tekniklösning.

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 15:25 CEST

Metrimas förvärv av Commets radioteknik är ett första steg i en konsolidering av den splittrade marknaden för fjärravläsning av energiförbrukning i Sverige. Metrima kan nu tillsammans med sin egen elnätskommunikation erbjuda marknadens mest flexibla och konkurrenskraftiga alternativ.
.
"Länge har de olika kommunikationsteknikerna konkurrerat med varandra om kunderna, trots att båda har meriter i olika miljöer" säger Claes Rudling, Metrimas VD. Han fortsätter "Den starkaste lösningen ligger i att kombinera radio- och elnätskommunikation inom ett och samma uppsamlingsområde. Det ger kostnadseffektivitet och flexibilitet och därigenom största kundnytta".

Commets radiolösning kommer på olika sätt att bli ett viktigt komplement till alla Metrimas tre affärsområden.
- Metrima Energis plattform MActor används idag i kommersiell drift av 30 energibolag i Sverige. Commets radioteknik integreras nu med MActor, vilket blir en stark konkurrensfaktor när Metrima Energi inom kort expanderar utomlands.
- För affärsområde Fjärrvärme kommer Commets radioteknik vara tillgänglig för drygt 100 kunder bland fjärrvärmebolag som använder insamlingsplattformen MCom både i Sverige och utomlands.
- Inom affärsområdet Fastighet förstärks erbjudandet till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar genom ökad flexibilitet, större valfrihet och lägre installationskostnader.

Commets personal kommer att övergå i anställning hos Metrima och Commets befintliga kunder kommer att erbjudas utbyggnad av sina insamlingssystem och supporttjänster från Metrima. "På så vis säkerställs kontinuitet och framtida produktutveckling av Commets teknologi" säger Claes Rudling.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Rudling, VD Metrima AB, tel: +46-703-755 921, e-post: claes.rudling@metrima.se
Hans Torin, VD Metrima Energi AB, tel: +46-705-910 088, e-post: hans.torin@metrima.seCommets radioteknik tillhör de mest avancerade på marknaden och används i dag hos drygt 12 energibolag i Sverige med stor leveransnoggrannhet. Den kännetecknas av fördelarna med flexibel och enkel utbyggnad av infrastruktur, låga underhållskostnader och oberoende av kommunikationskostnader från tredje part.


Metrima utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för flerslagsmätning, det vill säga mätning av el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten samt gas. Metrima är organiserat i tre affärsområden: Energi, Fjärrvärme och Fastighet. Med hjälp av Metrimas produkter och system möjliggörs debitering efter exakt förbrukning och varje individ kan kontrollera sin egen energianvändning. När man kan följa sin energikonsumtion och betala för den el, värme eller vatten man gör av med, ökar medvetenheten vilket skapar incitament till betydande energibesparingar och medför mindre miljöpåverkan. Kunderna finns framförallt bland nätbolag, fjärrvärmebolag och fastighets- och bostadsbolag i Sverige och ytterligare ett trettiotal länder.