Metromark Hospitality Group AB

METROMARK FÖRVÄRVAR LUNDIVAR HOTELS AB

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:58 CEST

Metromark förvärvar Lundivar Hotels AB som utvecklar koncept för lägenhetshotell, så kallad extended stay. Genom förvärvet av Lundivar Hotels får Metromark tillgång till två etableringar i bästa läge i Malmö och Milano samt ett unikt hotellkoncept med etablerade relationer till intressanta samarbetspartners. Förvärvet kompletterar Metromarks nuvarande hotellkoncept Moment Hotels såväl profilmässigt som ekonomiskt då en rad samordningsvinster förväntas uppnås. Köpeskillingen uppgår till MSEK 18,0 och förvärvet sker genom betalning i nyemitterade aktier i Metromark. Bolaget har idag kallat till extra bolagsstämma att hållas den 7 augusti 2009 för godkännande av förvärvet.

Prefabricerade moduler och hög automatiseringsgrad
Lundivar bygger på specialdesignade prefabricerade moduler som snabbt känns igen till form och material. Modulen har i sig ett antal grundelement som vid behov anpassas till sin placering, såsom toalettmodul och sängmodul. Lägenheterna utformas så att de utnyttjar det befintliga rummets kvaliteter till det yttersta och ger varje rum en unik och lyxig känsla. Tack vare att modulerna är prefabricerade kan nyetableringar ske under strikt kostnadskontroll. En hög automatiseringsgrad bidrar dessutom till att hålla personalkostnaderna nere.

Lundivars mål är att snabbt expandera geografiskt och på kort tid bli en av de ledande aktörerna inom extended stay i Sverige, med blicken ut mot en större europamarknad. Lundivar har utvecklats för att vitalisera den kraftigt expanderande marknaden för lägenhetshotell i Sverige och har utvecklats i samarbete med den välrenommerade arkitekten Abelardo Gonzalez.

En marknad med hög tillväxt och hög lönsamhet
Internationellt sett är extended stay det segment inom hotellnäringen som vuxit snabbast, och med högst lönsamhet under de senaste åren. Marknaden för extended stay i Sverige är fragmenterad och består till största delen av bolag med enstaka lägenhetshotell. Exempel på bolag med fler hotellanläggningar är StayAt (tidigare Accor) som är Nordens ledande aktör och som genom en stor satsning säger sig ha planer på att bli dubbelt så stora inom tre år.

Två unika hotellkoncept samlas i en koncern
Efter förvärvet blir Metromark en "hospitality group" som äger två nyskapande hotellkoncept och tre unika etableringar vilka totalt innefattar 95 hotellrum och hotellägenheter. I Malmö finns dessutom möjlighet till en utökning med ytterligare cirka 60 hotellrum.

Sedan tidigare finns inom Metromark hotellkonceptet Moment Hotels som baseras på att erbjuda små hotellrum med en hög designprofil och hög standard för uthyrning till låga priser i centrala områden i storstäder. Hotellen baseras liksom Lundivar-konceptet på en hög automatiseringsgrad och skall drivas genom franchising. Tillsammans med Lundivar äger nu Metromark två nischade hotellkoncept vilka kompletterar varandra såväl profilmässigt som ekonomiskt. Genom att de två hotellkoncepten kan etableras i samma fastighet förväntas en rad samordningsvinster skapas som ytterligare bidrar till hög lönsamhet.

Internationell etablering på köpet
Lundivar Hotels har tillsammans med ett italienskt fastighetsbolag redan påbörjat en etablering av ett hotell i Milano. Lundivar äger 100 procent av ett italienskt bolag som under 2010 kommer att öppna ett extended stay hotell på en av de mest centrala adresserna i Milano. Eftersom det italienska fastighetsbolaget äger fastigheter i flera av Europas storstäder knyts stora förhoppningar om ett vidare gott samarbete vid kommande nyetableringar. Metromark bedömer att samarbetet med det italienska fastighetsbolaget även kommer att gynna Moment Hotels-konceptet.

Förvärvet av Lundivar Hotels betalas med nyemitterade aktier i Metromark
Köpeskillingen om MSEK 18,0 betalas genom nyemitterade aktier i Metromark. Genom affären ökar antalet aktier i Metromark med 134.103.035 st aktier, från 92.371.965 till 226.475.000 vilket innebär en utspädning för nuvarande aktieägare på 59 procent räknat efter genomförd affär.

Extra bolagsstämma den 7 augusti
Förvärvet av Lundivar Hotels är villkorad av beslut på extra bolagsstämma den 7 augusti 2009 där det även kommer att föreslås att Metromark byter namn till Metromark Hospitality Group AB (publ) för att bättre återspegla verksamheten i den nya koncernen. Dessutom kommer det att föreslås att styrelsen i Metromark förstärks med tre ledamöter vilket medför att det totala antalet ledamöter skulle uppgå till sju stycken.

Malmö den 3 juli 2009

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lundeborg
VD Metromark Hotels Holding AB (publ)
joakim@metromarkhotels.se
040-644 43 03 eller 0708-56 47 37

Niclas Ek
VD Lundivar Hotels AB
niclas@lundivarhotels.com
040-630 89 09

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hotels Pressrelease 2009-07-03.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Metromark Hotels

Om Metromark Hotels
Metromark Hotels affärsidé är att genom hotellkonceptet Moment Hotels erbjuda små hotellrum med en hög designprofil och standard för uthyrning till låga priser i centrala områden i storstäder. Hotellen baseras på en hög automatiseringsgrad och skall drivas genom franchising. De standardiserade moduluppbyggda rummen, det höga teknikinnehållet och den profilerade designen lämpar sig mycket väl för franchising. Dessutom medför det Internetbaserade bokningssystemet och centrala driftsövervakningen att betydande stordriftsfördelar uppstår.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.