Metromark Hospitality Group AB

METROMARK HOTELS HOLDING AB: METROMARK TECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING OM ATT FÖRVÄRVA ETT BOLAG INOM LÄGENHETSHOTELLSBRANSCHEN

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:14 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51315


(NGM:MHOT MTFB)

Metromark har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva ett bolag som har utvecklat ett världsunikt koncept inomlägenhetshotellbranschen.Syftet med förvärvet är att skapa en hotellgrupp med två nytänkande hotellkoncept under Metromark Hotels som skall exporteras till storstäder i Europa.

Segmentet lägenhetshotell är det inom hotellnäringen som vuxit snabbast och med högst lönsamhet på senare tid. Affärsmodellens framgångsfaktorer är förutsägbara intäktsflöden i form av långa kontrakt och högre marginal tack vare att kunden ofta tar vara på sig själv.De två hotellkoncepten kompletterar varandra mycket väl.För ytterligare information kontakta:

Joakim Lundeborg, VD Metromark Hotels
joakim@metromarkhotels.se
040-644 43 03 eller 0708-56 47 37

Öjvind Norberg, Styrelseordförande Metromark Hotels
ojvind.norberg@metromarkhotels.se
040-644 43 00 eller 0702-35 00 00Metromark Hotels affärsidé är att genom hotellkonceptet Moment Hotels erbjuda små hotellrum med en hög designprofil och standard för uthyrning till låga priser i centrala områden i storstäder. Hotellen baseras på en hög automatiseringsgrad och skall drivas genom franchising. De standardiserade moduluppbyggda rummen, det höga teknikinnehållet och den profilerade designen lämpar sig mycket väl för franchising. Dessutom medför det Internetbaserade bokningssystemet och centrala driftsövervakningen att betydande stordriftsfördelar uppstår.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.