Metromark Hospitality Group AB

METROMARK TECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING OM ATT FÖRVÄRVA ETT BOLAG INOM LÄGENHETSHOTELLBRANSCHEN

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:14 CESTMetromark har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva ett bolag som har utvecklat ett världsunikt koncept inom lägenhetshotellbranschen. Syftet med förvärvet är att skapa en hotellgrupp med två nytänkande hotellkoncept under Metromark Hotels som skall exporteras till storstäder i Europa.

Segmentet lägenhetshotell är det inom hotellnäringen som vuxit snabbast och med högst lönsamhet på senare tid. Affärsmodellens framgångsfaktorer är förutsägbara intäktsflöden i form av långa kontrakt och högre marginal tack vare att kunden ofta tar vara på sig själv. De två hotellkoncepten kompletterar varandra mycket väl.

Malmö den 7 april 2009

För mer information kontakta:
Joakim Lundeborg, VD Metromark Hotels
E-post: joakim@metromarkhotels.se
Tel. 040-644 43 03 eller 0708-56 47 37

Öjvind Norberg, Styrelseordförande Metromark Hotels
E-post: ojvind.norberg@metromarkhotels.se
Tel. 040-644 43 00 eller 0702-35 00 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hotels Pressrelease 2009-04-07.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Metromark Hotels

Om Metromark Hotels
Metromark Hotels affärsidé är att genom hotellkonceptet Moment Hotels erbjuda små hotellrum med en hög designprofil och standard för uthyrning till låga priser i centrala områden i storstäder. Hotellen baseras på en hög automatiseringsgrad och skall drivas genom franchising. De standardiserade moduluppbyggda rummen, det höga teknikinnehållet och den profilerade designen lämpar sig mycket väl för franchising. Dessutom medför det Internetbaserade bokningssystemet och centrala driftsövervakningen att betydande stordriftsfördelar uppstår.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.