Metso

METSO LEVERERAR FÖRGASNINGSTEKNIK FÖR FÖRNYBAR GASPRODUKTION TILL GÖTEBORG ENERGI AB, SVERIGE

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 10:19 CET

METSO LEVERERAR FÖRGASNINGSTEKNIK FÖR FÖRNYBAR GASPRODUKTION TILL GÖTEBORG ENERGI AB, SVERIGE

Metso kommer att leverera en förgasare och stödjer därmed ny förgasningsteknik till Göteborg Energi AB: s innovativa projekt GoBiGas20MW. Orderns sammanlagda värde uppgår till cirka 30 miljoner euro och är redan inkluderat i orderstocken för segmentet Energi- och miljötekniks fjärde kvartal. Demoanläggningen för förgasning kommer att tas i drift i början av 2013.

Projektet GoBiGas20MW fokuserar på att producera biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruk. En anläggning för förgasning är planerad att byggas i två etapper för att kunna demonstrera tekniken för förnyelsebar gas. Ägande och ansvar för driften av anläggningen kommer att överföras till GoBiGas AB (Göteborg Biomass Gasification Project), huvudsakligen ägt av Göteborg Energi AB. Under den första byggetappen kommer Metso att bidra till den förgasningsanläggning (20 MW gas), som byggs i anslutning till Rya Värmecentral i Göteborg under 2011-2013. Den slutliga anläggningen kommer att ha en kapacitet på ungefär 100 MW biogas med en drifttid på 8 000 timmar/år.

Metsos förgasningslösning är baserad på ny licensierad teknik, utvecklad av österrikiska REPOTEC, för indirekt förgasning. Med skogsrester och träpellets som främsta bränsle, kommer förgasningsanläggningen, tillsammans med efterföljande metaniserings- och uppgraderingssystem, att producera gas med högt värmevärde, biometan, för distribution i det befintliga gasnätet.

"Vi ser en enorm marknadspotential för biogas som alternativ ersättning för fossilt bränsle och vårt uppdrag är att påvisa att förgasning kan ha en viktig roll för utbudet av biogas”, säger Åsa Burman, VD för GoBiGas projektet. "Kvaliteten på förgasningen är avgörande för projektets framgång och med Metsos lösning, tillsammans med utvald teknik för metanisering och uppgradering av gasen, kan vi nu gå vidare till nästa etapp och bygga anläggningen för att nå våra mål att ersätta naturgas med syntetisk naturgas - från fossil energi till förnybar energi ".

Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Vi har cirka 28 500 anställda i mer än 50 länder. www.metso.com

För ytterligare information, vänligen kontakta

Martin Ridderheim, Vice President, Service, Power business line, tel + 46 706 541237

Hasse Storm, Project Manager, Service Project Execution, Power business line, tel + +46 705 119498

Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Vi har cirka 27000 anställda i mer än 50 länder. www.metso.com