Metso

METSO LEVERERAR KRAFTANLÄGGNING TILL BOMHUS ENERGI

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 10:32 CEST

METSO LEVERERAR KRAFTANLÄGGNING TILL BOMHUS ENERGI

Metso Corporation’s press release on October 26, 2010 at 8:45 a.m. local time

Metso levererar en ny biomassaeldad fluidiserad bädd pannanläggning samt ett system för rökgasrening och kondensering till Bomhus Energi AB. Orderns sammanlagda värde uppgår till över 50 miljoner euro och inkluderas i orderstocken för segmentet Energi- och miljötekniks tredje kvartal. Anläggningen kommer att tas i drift i början av år 2013.

Korsnäs AB har levererat fjärrvärme till Gävle Energi AB i trettio år. De två företagen har beslutat att utöka samarbetet genom det samägda företaget Bomhus Energi och valt Metsos teknik för att därmed säkerställa leverans av fjärrvärme till Gävle samt producera ånga och el från ny turbin till Korsnäs. Anläggningen kommer att byggas på Korsnäs fabriksområde.

”Den nya pannanläggningen är en del i en storsatsning vi gör för att kunna trygga energibehovet, både i Korsnäs AB:s fabriker och i Gävle Energi AB:s fjärrvärmesystem. Samtidigt gör hela vår region en stor miljövinst, eftersom vår gamla panna, som nu kommer att ersättas, inte möter samtliga moderna miljökrav”, säger Mats Törnkvist, teknisk direktör på Korsnäs AB. ”Vi har valt Metso som vår pannleverantör, för vi vet att Metso har stor erfarenhet av att bygga just den här typen av anläggning. Den nya pannans goda funktion och pålitlighet under drift är en ytterst viktig parameter för en industri av vår typ, som kör nära nog kontinuerligt året runt.”

”Diskussionerna kring tekniska frågor har varit mycket konstruktiva", säger Kari Remes, försäljningschef, Power business line. ”Metso och Bomhus Energi har en gemensam ambition att hitta optimala och innovativa lösningar för projektet”.

Korsnäs är ett av landets ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen sker vid företagets tre produktionsanläggningar – Gävle, Frövi och Rockhammar. Produktionskapaciteten uppgår till 1,1 miljoner ton kartong och papper per år med integrerad massatillverkning.

Det nybildade företaget Bomhus Energi grundades för att äga och driva det nya kraftvärmeverket. Att ägandet delas mellan ett aktiebolag och ett kommunalt bolag gör det nya bolaget relativt unikt i Sverige.

Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Vi har cirka 27 000 anställda i mer än 50 länder. www.metso.com

För mer pressinformation, vänligen kontakta:

Kai Mäenpää, Vice President, Capital Projects, Power business line, tfn +358 20 141 24 10

Kari Remes, General Manager, Sales & Marketing, Power business line, tfn +358 20 141 24 13

Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Vi har cirka 27 000 anställda i mer än 50 länder. www.metso.com