MEWAB AB

Mewab satsar stort på kvalité och miljö

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2018 12:57 CET

Det är viktigt för oss att de produkter och tjänster vi erbjuder ska hålla en genomgående god kvalitet. MEWAB arbetar därför enligt ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

All utrustning och teknik som vi använder idag är av nyare modell. Vi strävar dock alltid efter att bli bättre och i vår verksamhet följer vi därför BAT-principen, som innebär att alla nyinvesteringar genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Vi följer också substitutionsprincipen som innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare när dessa blir tillgängliga. Vi använder oss även av biologiskt nedbrytbara oljor i våra maskiner och arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår resursförbrukning.

En stor del av vår verksamhet utförs i projekt. Inför varje större projekt upprättas en objektsanpassad kvalitets- och miljöplan. I planen identifieras de kritiska kontrollpunkter som måste ingå för att säkerställa att slutresultatet uppfyller alla de kvalitetsmässiga krav som ställs på projektet. I kvalitets- och miljöarbetet ingår även att identifiera de miljöaspekter som behöver uppmärksammas i arbetet. Förslag till åtgärder för att minimera projektets miljöpåverkan utgör en viktig del av processen.

MEWAB anpassar sitt arbetssätt efter sina kunder för att hitta den bästa lösningen för deras verksamhet. Att leverera en tjänst av värde är oerhört viktigt för oss och våra kunder har därför en kontaktperson de alltid kan vända sig till om frågor uppstår. Vi uppskattar all feedback vi får och gör vårt yttersta för att överträffa våra kunders förväntningar. Med ett långsiktigt säkerhets-, kvalitets- och miljöarbete som utförs i en sund och utvecklande arbetsmiljö, gör vi allt vi kan för att möta våra kunders behov och samtidigt värna om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer. 

I vårt uppdrag har vi två viktiga ansvarsområden, och det är gentemot kunden och det är gentemot miljön. Med den snabba tekniska utveckling som skett inom industrin har vi möjlighet att bli bättre ur miljösynpunkt samtidigt som vi kan leverera en kostnadseffektiv tjänst. Vi tillgodoser på detta sätt våra kunders behov samtidigt som vi värnar om de värden som ska finnas kvar för framtida generationer. För att lyckas med detta följer vi substitutionsprincipen som innebär att miljöfarliga produkter byts ut mot miljövänligare då dessa alternativ blir tillgängliga, och även BAT-principen som innebär att alla nyinvesteringar som görs genomförs med ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Vi finns alltid tillgängliga för våra kunder, för att skapa ett effektivt samarbete byggt på förtroende. Tillsammans skapar vi möjligheter inom svensk industri, på ett sätt som tar ansvar för alla delar i produktionskedjan och samtidigt bidrar till ett hållbart samhälle.