Krinova Incubator & Science Park

Mexikanskt Innovationscenter accelererar samarbetet med Krinova

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 09:19 CET

Innovationscentret i Matamoros växlar upp och satsar närmare 3 miljoner dollar för att ge kraft åt samarbetet och gemensamma utvecklingsprojekt med Krinova Incubator & Science Park.

Bakom Matamoros Innovationscenter står Index Matamoros, en sammanslutning av 117 företag, flera av dem med stort internationellt inflytande. Fyrtio av företagen finns med på Fortune Magazines lista över världens 500 mest lönsamma företag.

Matamoros innovationscenter har byggts med Krinova som förebild. Krinova har också varit med och utvecklat deras koncept för öppen och utmaningsdriven innovation.

- Samarbetet är en bekräftelse på att Krinovas innovationsstöd ligger i internationell framkant. Med Krinovas arbete visar vi också att vi kan vara en nationell nod för innovationsstöd till matföretag,säger Heléne Fritzon (S) Kristianstads kommunalråd och ägarrepresentant för Krinova.

I Matamoros är majoriteten av företagen utlandsägda och underleverantörer till bilindustrin. Med Innovationscentrets verksamhet vill man nu bredda företagsbasen med bl a livsmedelsförädlande företag, stimulera lokalt entreprenörskap och företagsstarter men också bidra aktivt till samhällsutvecklingen.

Regionen är strategiskt viktig för handel både mot Syd- och Nordamerika. Staden Matamoros ligger vid Rio Grande flodens strand. På andra sidan floden ligger Brownswille. Två tvillingstäder som delas av en flod och gränsen mellan Mexiko och USA. Tillsammans har städerna närmare en miljon invånare, varav merparten bor på den mexikanska sidan gränsen.

- I det nya politiska läget står samarbeten utanför USA högt på agendan för Mexiko, vilket gynnar oss. Avtalet vi tecknat innebär en fördjupning av samarbetet, och deras satsning på tre miljoner dollar är viktiga resurser för start av gemensamma innovationsprojekt och möjliggör företagsetableringar med samägande i våra respektive innovationsmiljöer, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova Incubator & Science Park.

Krinovas resa till Mexiko, för att accelerera samarbetet med Index Matamoros Innovationscenter, har möjliggjorts genom finansiering från Skånes miljövårdsfond, Region Skåne.

För mer information kontakta:

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, 0708-29 14 34, charlotte@krinova.se

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.