#LommaSkola

MFF-akademi till Pilängskolan och Rutsborgskolan

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 12:00 CET

Tillsammans med Malmö FF öppnar Lomma kommun fotbollsakademier i Bjärred och Lomma till hösten.

Akademikonceptet är framtaget av Malmö FF och syftar till att låta högstadieungdomar göra en satsning på fotboll i kombination med skolarbetet. Den första akademin startade i Malmö 2005 och konceptet har spridits till flera orter i Skåne.

Nu ansluter sig även Lomma kommun till detta koncept. Ett samarbetskontrakt mellan Lomma kommun och Malmö FF tecknades den 22 januari. Intresseanmälningar och uttagningar sker under våren och till hösten 2016 kommer två blivande fotbollsklasser i sjuan att börja på Rutsborgskolan i Bjärred och Pilängskolan i Lomma. Därefter byggs det på med en klass på vardera skola de följande två åren. Målet är att det totalt ska bli tre fotbollsklasser, en i varje årskurs, på respektive skola - sammanlagt cirka 150 pojkar och flickor.

– Det har länge funnits önskemål från både föreningar och föräldrar om att satsa på detta samarbete. Genom att erbjuda ett lokalt studiealternativ för fotbollsintresserade ungdomar, blir våra skolor än mer attraktiva och i förlängningen kan det även bli aktuellt att koppla på fler sporter, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Wenglén.

- Fotbollsakademin är ett beprövat koncept, som har gett goda resultat i andra kommuner, både studie- och idrottsmässigt. Ur ett hälsoperspektiv tror vi att denna satsning kommer hela skolan till godo, då t. ex. alla elever kommer att få ta del av kost- och näringsföreläsningar, menar Bo Kristoffersson, förvaltningschef för utbildning, kost, kultur och fritid.

Informationsmöten för intresserade deltagare kommer att hållas kl 18.00, den 15:e februari på Pilängskolan och den 16:e februari på Rutsborgskolan. Därefter börjar anmälningsproceduren med provspelningar och uttagningar den 15:e och 17:e mars.