Miljövänner för kärnkraft

MFK's flygblad i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2009 21:37 CEST

Miljövänner för Kärnkraft var på plats under hela Almedalsveckan med en portabel poster och delade ut flygblad. Bladet tar upp vanliga argument om kärnkraft och anger länkar till olika organ där man hittar fakta som stödjer påståndena. Länkarna följer man enklast via www.mfk.nu där flygbladet finns i pdf-format och länkarna att klicka på.

Kärnkraft - Ja tack!

Den globala elproduktionen har de senaste 20 åren stigit med 60 %. I Kina har den stigit med 360 % och utvecklingen fortsätter. Energibesparingar i Sverige, EU och övriga industriländer är välkomna, men räcker inte för att bryta trenden med globalt ökande elanvändning.

Idag utgörs den globala elproduktionen till 2/3 av fossila bränslen (kol, olja, naturgas), 1/6 av kärnkraft och 1/6 av förnybart. Om vi ska klara klimatet så måste den fossila elproduktionen bort nästan helt under de närmaste decennierna. Produktionen från kärnkraft och förnybart måste minst tredubblas. Det klarar vi inte utan att bygga ut kärnkraften!

Visste du att...

  • Kärnkraften är lika miljöneutral som vindkraft och vattenkraft.
  • Avfallsfrågan är löst, amerikanska WIPP är redan i drift och KBS-3-metoden i Sverige är färdig att användas.
  • Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
  • Ingen människa skadades vid Harrisburgolyckan 1979.
  • Högst 5 000 människor dog p.g.a. Tjernobylolyckan i Sovjet 1986. Samma olycka kan inte hända i vanliga reaktorer (se Harrisburg)
  • 200 000 människor dog p.g.a. vattenkraftsolyckan Banqiao i Kina 1975.
  • Luftföroreningar från förbränning dödar 600 000 människor varje år, varav en stor del kommer ifrån kolkraft.

Visa ditt stöd för framtidens energi!
Gå med i föreningen
Miljövänner för kärnkraft
www.mfk.nu

Mera information som kompletterar påståendena på framsidan

Jämförelser av utsläpp från olika energislag:
http://world-nuclear.org/education/comparativeco2.html?terms=life+cycle

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/815691omxv/819778milj/821834milj/P02.pdf

http://nuclearinfo.net/Nuclearpower/WebHomeEnergyLifecycleOfNuclear_Power

Hur många har dött pga kärnkraftsolyckor?
Svar högst 5 tusen på grund av Tjernobyl.
http://chernobyl.undp.org/english/docs/chernobyl.pdf

Hur många dog i fjol på grund av föroreningar från kolkraft?
Svar över en halv miljon
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/325/7377/1380/c

Hur många dog i fjol på grund av föroreningar från biobränslen?
Svar över en miljon. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/index.html

Hur många har dött på grund av vattenkraftsolyckor?
Svar 200 000 bara i Banqiao olyckan i Kina.
http://en.wikipedia.org/wiki/Banqiao_Dam

Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
http://www.mfk.nu/wp-content/uploads/uranbrytning.pdf

Härdsmältan i Three Mile Island (Harrisburg) 1979
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html

Detta flygblad med sina länkar hittar du på vår hemsida, www.mfk.nu

Frågor om ovanstående besvaras av
Bengt Barkman, ordf
mfk@mfk.nu