Motorhistoriska Riksförbundet

MHRF: Inga problem längre med chassinummerkontroll vid kontrollbesiktning

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 11:31 CEST

Äger du ett fordon av årsmodell 1982 eller tidigare? Då kan kontrollbesiktningen de senaste två åren ha vållat en hel del huvudbry, speciellt för ägare av många MG- och Triumph-modeller samt amerikanska bilar. Anledningen är att besiktningsföretagen skärpte kontrollen av identifieringsmärkning på fordon.
– Vår dialog med Swetic har givit resultat, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. Från och med i dag kommer även chassinummer enbart på plåt att godkännas.

Motorhistoriska Riksförbundets dialog med Swetic, som är besiktningsföretagens branschorganisation, har givit resultat. Swetic har under mars skickat ut ett meddelande till besiktningsföretagen (Bilprovningen, Opus, Carspect med flera) om förändrad praxis.

– Den nya praxisen, som kommer att gälla från den 15 april 2016, innebär att chassinummer enbart på plåt godkänns under vissa förutsättningar, förklarar Jan Tägt, MHRFs generalsekreterare. Skälet till förändringen är att det inte funnits ett uttryckligt krav i de äldre föreskrifterna om inslagen identitet.


Följande gäller för fordon
som är av årsmodell 1982 och tidigare:

  1. Identifiering får göras mot chassinummerskylt. Det innebär inte detsamma som att identifiering alltid enbart ska göras mot sådan skylt.
  2. Endast fordon som från tillverkaren inte har inslagen identitet omfattas av möjligheten att identifieras bland annat genom kontroll av exempelvis chassinummerskylten.
  3. Möjligheten att identifieras via chassinummerskylt omfattar exempelvis många MG, Triumph och amerikanska bilar.
  4. Har fordonet inslagen identitet från tillverkaren eller fått det inslaget i samband registreringstillfället ska den inslagna identiteten kontrolleras. Undantag gäller för fordon där demontering av inredning eller utrustning krävs.
  5. Kan den inslagna identiteten inte hittas på fordonet, trots att sådan uppenbart ska finnas, kan fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Uppenbart är det när sådan identitet har åsatts av tillverkaren eller att det framgår av den svenska registreringshandlingen var identiteten finns inslagen.
  6. Kan den inslagna identiteten hittas men inte avläsas kan fordonet föreläggas om registreringsbesiktning.

Bakgrunden är att besiktningsföretagen från den 1 juli 2014 skärpte kontrollen av identifieringsmärkning på fordon. Avsaknad av inslagen identifieringsmärkning innebar att enskilda fordon kom att föreläggas om registreringsbesiktning.

MHRFs uppfattning är att fordon som tidigare har godkänts vid registrering i Sverige utan inslagen identitet inte senare ska krävas på sådan och därmed inte registreringsbesiktning.


Problem vid kontrollbesiktningen trots förändringen?

– Om du som kund riskerar ett föreläggande om registreringsbesiktning ska du kräva att få tala med en besiktningsingenjör som utför registreringsbesiktningar alternativt företagets tekniska support. När inslagen identitet inte kan hittas ska besiktningsteknikern som utför kontrollbesiktningen inför ett eventuellt underkännande av en bil eller ett släp alltid samråda med en behörig besiktningsingenjö, säger Jan Tägt och förklarar att fordon kan ofta identifieras med hjälp av annan märkning från fabriken exempelvis via plåten innanför vindrutan, motornummer eller chassiplåt.

– Ett annat alternativ kan helt enkelt vara att avbryta kontrollbesiktningen om man inte kan komma överens om en förnuftig hantering av frågan.

Triumph Spitfire från 1968, en av de berörda modellerna. Bilden är tagen på Coventry Transport Museum i England av Lennart West/MHRF.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.