Motorhistoriska Riksförbundet

MHRF välkomnar Lena Eks raka svar om skrotbilsutredningen

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 14:50 CEST

Foto: Per-Börje Elg

Äntligen ett rakt svar! Miljöminister Lena Ek (C) säger nu att det aldrig varit avsikten att kriminalisera den fordonshistoriska rörelsen i samband med åtgärder för att komma åt illegal bilskrotning.

I sin utredning ”Uttjänta bilar och miljön” föreslår Naturvårdsverket att man ska ta bort ordet ”yrkesmässig” i definitionen av yrkesmässig bilskrotare i bilskrotningsförordningen. Detta för att göra det straffbart att skrota en bil utan att vara auktoriserad. I sitt skriftliga svar till Carina Adolfsson Elgestam (S) interpellation ”2012/13:594 Hobbyverksamhet med veteranbilar”, framför Miljöminister Lena Ek (C) att hon kan ”…konstatera att definitionen av bilskrotningsverksamhet är bred och innefattar demontering, återanvändning och återvinning i vilket hobbyverksamhet inryms”. ”Jag har inte för avsikt att reglera veteranbilsverksamhet eller sportbilsverksamhet. Jag ser det därför som lämpligast att behålla nuvarande reglering och jag får återkomma om andra åtgärder för att komma till rätta med den illegala bilskrotningen.”

– Tack vare den stora uppslutningen bakom Motorhistoriska Riksförbundets kamp har vi nu lyckats avvärja ett allvarligt hot mot den fordonshistoriska rörelsen, säger MHRF:s förbundsordförande Peter Edqvist.

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) grundades 1969 av 13 ideella samlarfordonsföreningar. Idag består MHRF av 171 klubbar och föreningar med tillsammans ca 94 000 medlemmar. MHRF är den fordonshistoriska rörelsens remissinstans i vägtrafik-, miljö-, skatte- och kulturpolitiska frågor.