Investment AB Kinnevik

Mia Brunell ny Vd på Kinnevik från och med 1 Augusti 2006

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 08:50 CET

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har beslutat att utse Mia Brunell till VD och koncernchef från och med den 1 augusti 2006. Mia efterträder Vigo Carlund, som går i pension efter 37 år i Kinnevik, varav sju år som VD och koncernchef.

Mia Brunell började på Kinnevik 1992 och har sedan 2001 varit finanschef för intressebolaget Modern Times Group MTG AB ("MTG"). Som finanschef har Mia spelat en central roll i MTGs framgångar och varit styrelseledamot i de flesta operationella dotterbolag. Hon har varit aktivt delaktig i flera nyckelprojekt inom MTG, omfattande bland annat utvecklingen av Viasats betal-tv verksamhet till att bli en av Europas mest lön­samma och uppbyggnaden av en stark position för fri-tv i Skandinavien samt en fram­gångsrik expansion av tv verksamheter i Central- och Östeuropa. Mia har också bidragit till MTGs starka finansiella ställning och flexibilitet. Mia kommer att kvarstå som styrelseledamot i MTGs ryska intresse­bolag CTC Media.

Pehr G Gyllenhammar, ordförande i Kinnevik kommenterade: "Styrelsen är glad att utnämna Mia Brunell till VD och koncernchef för Kinnevik. Mia har haft en framgångsrik karriär inom MTG och hennes betydande operationella erfarenhet och finansiella expertis gör henne mycket väl lämpad att fortsätta utveckla vår investeringsfilosofi med fokus på långsiktig värdeökning.

Styrelsen vill samtidigt uttrycka sin stora tacksamhet till Vigo Carlund för hans betydelsefulla bidrag till Kinnevik under de senaste 37 åren. Vigo har varit delaktig i uppbyggnaden av många framgångsrika bolag inom gruppen och har väsentligt bidragit till Kinneviks starka utveckling."

Mia Brunell kommenterade: "Jag är stolt över att ha blivit utsedd till VD och koncernchef i Kinnevik. Jag känner väldigt starkt för gruppen och ser fram emot att börja min nya befattning. Kinneviks industriella innehav genom det helägda dotterbolaget Korsnäs tillsammans med en diversifierad portfölj av välskötta tillgångar skapar en solid grund för att fortsätta generera en hög avkastning till aktieägarna."

Vigo Carlund kommenterade: "Efter många fantastiska år inom gruppen känns det naturligt att lämna över till en ny VD. Gruppen är starkare än någonsin och det är ett privilegium att kunna fortsätta arbeta med våra bolag genom mina styrelse­uppdrag. Jag känner Mia som en utmärkt finanschef och har ett stort förtroende för henne som ny VD och koncernchef för Kinnevik."

Mia lämnar sin tjänst som finanschef på MTG per den 31 maj, vilket möjliggör för henne att arbeta parallellt med Vigo tills hon formellt tillträder sin nya befattning.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:
Pehr G Gyllenhammar, Ordförande tel +46 (0) 8 562 000 00
Henrik Persson, Investor Relations tel +46 (0) 8 562 000 87 mob +46 (0) 707 62 00 87

Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett antal noterade bolag såsom Tele2, Modern Times Group MTG, Millicom International Cellular, Metro International, Transcom WorldWide och Invik. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs samt jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruk.

Investment AB Kinnevik är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40 segmentet. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.