Styrelsebalans i Sverige AB

Mia Rolf, Styrelsebalans Skåne, utvärderar Tillväxtverkets satsning på ökat strategiskt styrelsearbete i entreprenörsbolag.

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 15:07 CEST

Det kvalitetsmedvetna konsultbolaget SWECO Strategy AB har vunnit upphandlingen om att utvärdera Tillväxtverkets genomförda satsningar för att öka det strategiska styrelsearbetet i entrepenörsbolag med max 50 anställda. Mia Rolf, Styrelsebalans Skåne,  sitter med i utredningskommitteen som expertkonsult.

Mia Rolf driver själv ett entrepenörsbolag, Waking Mountain, ett konsultbolag som hjälper företag att skapa tillväxt genom bättre kundlojalitet och employer branding med hjälp av de nya medierna. Mia har också under 2 års tid engagerat sig för att höja kompetensen i styrelser, genom att driva Styrelsebalans i Skåne, ett nätverk grundat i Stockholm, som samlar styrelsekompetenta kvinnor i en databas och skapar könsneutrala möten där viktiga styrelsefrågor diskuteras.

-  Jag har suttit i entrepenörsstyrelser i över 10 år, och min erfarenhet är att de minsta bolagens styrelser antingen är pappersstyrelser, kompis-styrelser eller styrelser på mycket låg strategisk nivå. Säger Mia Rolf. Det är intressant att tänka sig vad som skulle kunna hända om varje entrepenör och innovatör  fick tillgång till en kompetent och affärsdrivande styrelse, eller åtminstone styrelseledamot. Jag tror det skulle påverka Sveriges hela ekonomi i positiv riktning.

Utvärderingen, som drivs av Helene Norberg på SWECO, pågår just nu och det är 8 organisationer/projekt som fått medel att genomföra olika former av kompetenshöjande program. Resultatet av utvärderingen väntas komma under augusti.


Kontakt Mia Rolf: 0709-100111

Kontakt Sweco: Helene Norberg, 0703411226

Sweco Strategy är ett Stockholmsbaserat konsultföretag som ingår i den publika koncernen Sweco med ca 7 300 anställda. Företaget har idag 50 heltidsanställda konsulter som erbjuder utrednings-, analys- och rådgivningstjänster i första hand till beslutsfattare inom offentlig sektor. Tillsammans har Sweco Strategys konsulter mångårig erfarenhet av att ta fram kvalificerade utvärderingar, undersökningar, prognoser, resursfördelningar, statistiska underlag, analyser och strategier till offentlig sektor.


Kontakt Styrelsebalans: Grundare Lena Gustafsson: 0707-66 65 16

Styrelsebalans är en idéburen verksamhet som är religiöst och politiskt obunden. Målet är att fler kvinnor ska arbeta i svenska bolagsstyrelser och på ledandepositioner , då det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar.  Medlemmarna i Styrelsebalans utgör en rekryteringsbas av kvalitetssäkrade kvinnor som förmedlas till bolagsstyrelser och ledningsgrupper.


Företag med balanserade styrelser och ledningsgrupper är lönsammare. Hitta rätt ledamot eller ledare i affärsnätverket Styrelsebalans rekryteringsbas av kvalitetssäkrade kompetenta kvinnor.