Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter bygger omsorgs- och trygghetsboende i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 09:43 CEST

För första gången sedan bolaget bildades för drygt tio år sedan bygger Micasa helt nya fastigheter för äldres boende. I det bostadsområde som planeras i Norra Djurgårdsstaden har bolaget fått markanvisning för ett nytt vård- och omsorgsboende på 70 platser och ett trygghetsboende på 80 lägenheter.  Därmed tar Stockholm ett viktigt steg för att möta den väntade efterfrågan på moderna och fräscha boendealternativ när andelen äldre i staden om ett antal år ökar igen.

- De senaste åren har Micasa byggt om en stor del av våra nuvarande fastigheter. Där har den befintliga byggnaden många gånger begränsat möjligheterna att skapa ett optimalt boende i enlighet med dagens forskningsrön och erfarenheter. Nu får vi möjlighet att använda all vår samlade kunskap för att skapa ett äldreboende i världsklass, säger Anders Nordstrand, verkställande direktör för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Markanvisningen, som nyligen beslutades av Stockholms stads exploateringsnämnd, är en del av byggetappen Brofästet. Området är beläget mellan Gasverksområdet och Husarviken. Totalt omfattar etappen ca 560 lägenheter, varav ca 200 avses bli upplåtna med hyresrätt och ca 360 med bostadsrätt. Byggstart för projektet beräknas preliminärt kunna ske år 2016 och första inflyttning år 2018.  

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 130 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 944 miljoner kronor. Läs mer på www.micasa.se