Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter övertar fastighet i Husby

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 08:16 CET

Micasa Fastigheter avser att överta tomträtten till fastigheten Bodö 1 i Husby av Svenska Bostäder. Affären görs mellan systerbolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB till fastighetens bokförda värde – 6,3 miljoner kronor.

Micasa Fastigheter kommer under hösten 2014 att flytta kontoret till Bodö 1 i enlighet med stadens önskemål om att bolag och förvaltningar ska flytta till stadens ytterområden med bl a minskade lokalkostnader som följd. Tanken är också att utflyttade bolag och förvaltningar därmed bidrar till utvecklingen i ytterområdena.

Övertagandet äger rum under förutsättning att styrelsen lämnar sitt medgivande. En upprustning av lokalerna kommer att göras för ca 25 miljoner kronor och flytten äger rum hösten 2014.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor. Läs mer på www.micasa.se