Stille AB

Michael J. Carney ny dotterbolagschef I USA

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 10:04 CEST

Stille har utnämnt Michael J. Carney till ny chef amerikanska dotterbolaget Stille Surgical Inc. Carney har agerat tillförordnad dotterbolagschef sedan hösten 2006.
Stille kommer även inom kort att flytta sitt USA-kontor från Dallas till Chicago.

Permanentandet av Carney är ytterligare ett led i Stilles ambition att stärka företagets ledningsfunktioner. Stille har även valt att flytta basen för den amerikanska marknaden till Chicago från Dallas. Skälet till flytten av bolaget, tidigare med namnet Stille Sonesta Inc, är att Chicago utgör en bättre bas för ett medicintekniskt företag i en rad väsentliga aspekter såsom rekryteringsbas, underleverantörer och tillgång till konsultkunnande.

Michael J. Carney har en bred erfarenhet från ledande befattningar inom bank och finansbranschen bl a finansiella produkter och lösningar för hälsovårdssektorn

– USA är Stilles viktigaste marknad och Michael har under perioden som tillförordnad visat sin duglighet och kraft. Han är rätt person att fortsatt driva och leda vår amerikanska operation, samtidigt är det lämpligt att ordnar vår bas där arbetsmarknad och supportindustri är inriktad på medicinteknik säger Anders Weilandt, VD för Stille.

– Det är mycket stimulerande att få bli del av ett företag som har ett så sällsynt gott rykte som Stille. Produkterna är väl kända över hela världen och jag ser fram emot att med kraft få fokusera på att återetablera dem på den nordamerikanska marknaden, säger Michael J. Carney, nytillträdd vd för Stilles dotterbolag Stille Surgical Inc.
För ytterligare information:
Anders Weilandt, VD, Stille, tel. 08-588 580 00

Besök även www.stille.se

Stille AB är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter.
Stille AB grundades 1841 och har 54 medarbetare i Solna, Eskilstuna, Dallas (USA) och Breda
(Holland). Stille AB är noterat på First North med Remium som Certified Adviser.