Institutet för mediestudier

Michael Karlsson - ny ledamot av Sim(o) styrelse

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 14:00 CET

Michael Karlsson är fil.dr, lektor och medieforskare vid Karlstads universitet inom medie- och kommunikationsvetenskap. Han har under flera år studerat hur nätjournalistiken utvecklats med avseende på användargenererat innehåll, multimedia, publiceringshastighet och normförändringar.

Michael Karlssons
forskning har publicerats såväl nationellt som internationellt och medverkar även som skribent i boken Journalistiken, nätet och maktens ordningar - om journalistik i bloggtider och interaktivitet som utgivits ut av Sim(o).

Michael Karlsson
nås via:
michael.karlsson@kau.se
054-700 14 77

Sim(o)s ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat. Sim(o)s studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare. Verksamheten syftar till att ge ett brett och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.