Utrikesdepartementet

Michael Sahlin utnämnd till EU:s särskilde representant i Makedonien

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 09:53 CEST

Europeiska unionens ministerråd har idag beslutat att tillsätta ambassadör Michael Sahlin som EU:s särskilde representant (EUSR) i Makedonien. Ambassadör Sahlin ersätter dansken Sören Jessen-Petersen som nyligen har utnämnts till FN:s Generalsekreterares Särskilde Representant i Kosovo.

Sahlin, som för närvarande är generaldirektör för Folke Bernadotte-akademin, har gedigen erfarenhet av Balkan. Han har bland annat varit Sveriges ambassadör i Belgrad och Skopje och var dessutom statssekreterare vid försvarsdepartementet när Sverige 1992 bidrog till att sätta upp en preventiv militär insats i Makedonien (UNPREDEP).

EUSR spelar en central roll i den makedonska politiken, inte minst genom inflytandet över genomförandet av fredsavtalet från konflikten 2001, Ohrid-avtalet och EU:s polismission proxima. Ambassadör Sahlin kommer att arbeta i nära samarbete med den makedonska presidenten och regeringen, EU:s medlemsstater och EU:s Höge Representant Javier Solana för att befästa den fredliga politiska processen och verka för Ohrid-avtalets genomförande. EUSR bistår genom detta arbete Makedonien på vägen mot ett framtida medlemskap i EU.

EU har ett betydande engagemang i Makedonien, som innefattar exempelvis en rådgivande polismission och utvecklingsstöd. Makedonien ansökte om medlemskap i EU den 22 mars 2004 och Kommissionen undersöker för närvarande om och när landet är redo att påbörja medlemskapsförhandlingar.

Kontakt
Lars-Erik Lundqvist
Enheten för Östeuropa och Centralasien
08-405 34 84
Maj-Britt Nilsson
Redaktör
08-405 52 85
0708-27 98 33