Svenskt Näringsliv

Michael Treschow vald till ny ordförande

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 16:44 CEST

Michael Treschow valdes enhälligt till styrelseordförande i föreningen Svenskt Näringsliv vid det konstituerande styrelsemöte som hölls i samband med föreningens ordinarie stämma på onsdagen.

Föreningen Svenskt Näringsliv höll på onsdagen sin ordinarie stämma. I samband med stämman valdes Michael Treschow till ny styrelseordförande. Som ny vice ordförande efter Michael Treschow valdes Göran Ennerfelt, ordförande i Svensk Handel och sedan tidigare ledamot av Svenskt Näringslivs styrelse och arbetsutskott. Som ny ledamot i arbetsutskottet valdes styrelseledamoten Jens Spendrup. Av de elva stämmovalda styrelseledamöterna är en nyvald, Stig Claesson, VD Doxa Plast.

- Det är mycket hedrande att bli vald till styrelseordförande i Svenskt Näringsliv, säger Michael Treschow i en första kommentar. Men i ännu högre grad är det en utmaning att ta över ordförandeklubban i näringslivets centralorganisation. Nu väntar ett hårt arbete med att fortsätta Svenskt Näringslivs uppdrag att berätta om företagens och företagsamhetens betydelse för tillväxten och människors livskvalitet. Det är bara genom välmående företag som jobb kan skapas, välfärden tryggas och individers livsprojekt förverkligas.

Svenskt Näringslivs styrelse består av 56 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna är 11 valda av stämman, medan 45 är direktvalda av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och väljer ordförande och vice ordförande. En av de tre vice ordförandena nomineras av Svenskt Näringslivs SME-kommitté, och representerar alltså särskilt de små och medelstora företagen.

Förutom förrättande av val fastställde stämman bland annat föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

För ytterligare information:
Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12