Micro Systemation AB

Micro Systemation anställer och ställer ut

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 14:56 CEST

Efter avslutat emmisionsarbete har Micro Systemation ökat bearbetningen av SoftGSM X-Ray marknaden. Bolagets plan är att inledningsvis bearbeta några strategiskt viktiga marknader. En av dessa är den franska, det är därför mycket tillfredställande att vi i veckan anställt en ny area sales manager som kommer att ansvara för den franska och och belgiska marknaden, kommenterar VD Joel Bollö.

Många brottutredande myndigheter i och utanför Sverige ser att Micro Systemation:s produkt SoftGSM X-Ray verkligen effektiviserar arbetet. Bolaget har med anldedning av detta blivit inbjuden att både ställa ut och tala på flera mässor och seminarier. En av de större mässorna som bolaget inbjudits att delta i är National Hi-Tech Crime Conference som går av stapeln i England i början av Juni.

- Den nya produkten SoftGSM X-Ray är ett utmärkt exempel på hur vår kunskap inom GSM tekiken fått en helt ny tillämpning. Vi utökar därmed vår marknad och når nya kunder, säger VD Joel Bollö.

SoftGSM(tm) X-RAY gör det möjligt att snabbt och säkert analysera innehållet i beslagtagna mobiltelefoner. På några minuter kan informationen i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, missade samtal, SMS etc.

SoftGSM(tm) X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för polis, tull och andra myndigheter inom rättsväsendet i deras arbete att säkra bevismaterial och hitta värdefull information som kan leda vidare i spaningsarbete eller brottsutredningar.

Det har hittills varit ett tidsödande arbete för polis och tull att gå igenom beslagtagna mobiltelefoner i sökandet efter bevismaterial. Med SoftGSM(tm) X-RAY sparas upp till 90 procent i tid. Att hämta information från mobiltelefoner blir ett allt viktigare moment i brottsutredningar.För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com


Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.

Micro Systemation utvecklar, marknadsför och säljer produkter samt tjänster inom mobil datakommunikation och närliggande områden. Bolagets huvudprodukt är SoftGSM - ett mjukvarubaserat GSM-modem som kopplar ihop mobiltelefon med en bärbar dator. På CeBIT 2001 presenterades nästa mjukvarulösning SoftNET som är ett generellt nätverksgränssnitt som automatiskt väljer nätverksanslutning åt slutanvändaren.