Micronic Laser Systems AB

Micronic har utsett valberedning

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 12:02 CEST

Täby, 24 oktober 2005 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR), har tillkännagivit att valberedning är utsedd enligt beslut på den ordinarie bolagsstämman den 5 april 2005.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter representerande de fyra största aktieägarna vid utgången av september månad samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande Lars Nyberg har efter september månads utgång kontaktat de fyra största aktieägarna i Micronic för att utse var sin ledamot till valberedningen. Följande personer har utsetts till representanter i valberedningen:

Annika Andersson, Fjärde AP-fonden
Britt Reigo, Robur Fonder (ändring från uppgift lämnad i Q3-rapporten den 20 oktober, 2005)
Ulf Strömsten, Catella Capital
Henrik Söderberg, Livförsäkrings AB Skandia

Eventuella förslag på styrelsens ledamöter till valberedningen kan lämnas:
• via e-post till ankie.jorgne@micronic.se
• via fax 08-638 35 80, attention: Ankie Jörgne


Om Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA och Taiwan. För mer information, se vår webbplats: http://www.micronic.se