Micronic Laser Systems AB

Micronic redovisar ett starkt resultat och höjer bedömningen efter första kvartalet

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:05 CEST

Täby, 20 april 2006 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens O-lista: MICR) avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2006.

* Orderingången uppgick under första kvartalet till 348 (228) MSEK.

* Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 377 (230) MSEK.

* Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 96 (9) MSEK.

* Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling uppgick till 119 (41) MSEK.

* Resultatet efter skatt uppgick för första kvartalet till 68 (4) MSEK, vilket motsvarar 1,73 (0,11) SEK per aktie.

* Orderstocken var vid kvartalets utgång 828 (809) MSEK och omfattar system med beräknad leverans under innevarande år.

”Det är mycket glädjande att kunna rapportera en rekordstark rörelsemarginal på 25 procent under första kvartalet. Rörelseresultatet har belastats med nettoavskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader uppgående till 23 MSEK. Justerat för detta uppgick rörelsemarginalen till 32 procent. På rullande 12 månader är nu rörelsemarginalen 18 procent eller justerad för nettoavskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader 25 procent. Bruttomarginalen uppgick i kvartalet till 61 procent. Vårt pågående arbete med att korta ledtider och öka effektiviteten i organisationen bidrar nu till förbättrade marginaler. Under kvartalet har det Sigma-system som bokats som order även fakturerats,” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB.

”I mars invigde vi vårt dotterbolag i Sydkorea och kommer under året att genomföra kraftfulla satsningar för att skapa en stark service- och försäljningsorganisation på vår näst största marknad.

Bildskärmsmarknaden har fortsatt att utvecklas starkt och prognoserna för kapacitetsuppbyggnaden inom industrin har ökat, både för innevarande år och 2007. Detta skapar goda förutsättningar för att 2006 blir ett mycket starkt år för laserritare till bildskärmstillämpningar. Även halvledar-marknaden fortsätter sin expansion och vi ser här goda förutsättningar att markant öka våra marknadsandelar. Som ett led i vår expansion har vi också skeppat ytterligare ett Sigma-system under ett samarbetsavtal.

Sammantaget innebär detta att vi höjer vår bedömning för såväl första halvårets orderingång och försäljning samt helårsförsäljningen där vår bedömning nu är att omsättningen för 2006 kommer att överstiga 1 500 MSEK,” avslutar Sven Löfquist.


Kontaktpersoner hos Micronic:
Sven Löfquist
VD
08-638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Carl-Johan Blomberg
CFO
08-638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic.seOm Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA, Korea och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se