Micronic Laser Systems AB

Micronic redovisar ett starkt tredje kvartal och högsta orderingången någonsin

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:14 CEST

Täby, 20 oktober 2005 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR) avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2005.

* Orderingången för rapportperioden var rekordstark och uppgick till 1 143 (739) MSEK, varav under tredje kvartalet 586 (350) MSEK.

* Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 693 (417) MSEK, varav under tredje kvartalet 303 (176) MSEK.

* Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till 10 (29) MSEK, varav under tredje kvartalet 57 (54) MSEK.

* Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling uppgick för rapportperioden till 99 (-67) MSEK, varav under tredje kvartalet 81(28) MSEK.

* Resultatet efter skatt uppgick för rapportperioden till 3 (17) MSEK, vilket motsvarar 0,07 (0,44) SEK per aktie. Under tredje kvartalet var resultatet efter skatt 39 (37) MSEK, vilket motsvarar 1,01 (0,94) SEK per aktie.

* Orderstocken var vid periodens slut 1 297 (1 079) MSEK.

”Den fortsatt kraftiga expansionen inom bildskärmsmarknaden föranledde oss att revidera upp helårsbedömningen för orderingången, vilken till och med tredje kvartalet var mycket stark. Med den orderingång vi haft efter periodens slut är vi nu redan i linje med vår undre nivå för helårsbedömningen,” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems.

”Bruttomarginalen, för kvartalet 59 procent och för rapportperioden 53 procent, återhämtade sig helt i linje med våra förväntningar efter andra kvartalet. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 19 procent och vi uppvisar ett positivt resultat för hela rapportperioden. Noteras ska att rörelse-marginalen justerat för aktivering och avskrivningar uppgick till 27 procent under kvartalet och översteg 14 procent för årets första nio månader,” fortsätter Sven Löfquist.

”De pågående installationerna av två Sigma-system fortlöper väl och vår lansering av Sigma7500 genomfördes i samband med årets största fotomaskkonferens i USA. Under konferensen presenterade den första kunden ytterligare positiva erfarenheter av Sigma,” säger Sven Löfquist.

”Vi fortsätter att möta våra mål tack vare ett starkt engagemang från våra medarbetare och med ett fokuserat arbete på ledtider och kvalitet. Vi är nu inne i fjärde kvartalet, bolagets traditionellt starkaste period, och ser med tillförsikt fram emot slutet på året,” avslutar Sven Löfquist.


Kontaktpersoner hos Micronic:

Sven Löfquist
VD
08-638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Carl-Johan Blomberg
CFO
08-638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic.se


Om Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA och Taiwan. För mer information, se vår webbplats: http://www.micronic.se