Micronic Laser Systems AB

Micronic redovisar vinst efter 9 månader - Första Sigma7300 kvalificerad

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:02 CEST

Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR) avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2004.

* Orderingången uppgick under rapportperioden till 739 (589) MSEK, varav under tredje kvartalet
350 (171) MSEK.

* Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 417 (238) MSEK, varav under tredje kvartalet
176 (118) MSEK.

* Resultat efter finansiella poster uppgick för rapportperioden till 28 (-101) MSEK, varav under tredje kvartalet 53 (-4) MSEK.

* Resultatet efter skatt uppgick för rapportperioden till 18 (-73)MSEK, vilket motsvarar 0,47 (-2,96) SEK per aktie. Under tredje kvartalet var resultatet efter skatt 37 (-3) MSEK, motsvarande 0,95 (-0,08) SEK per aktie.

* Orderstocken var vid periodens slut 1 079 (573) MSEK.

"Utvecklingen för bolaget under tredje kvartalet har fortsatt positivt i alla avseenden. Orderingången fortsätter att vara stark och omfattar även order från halvledarmarknaden. Nettoomsättningen ökar, bruttomarginalen i kvartalet överstiger 60 procent, utvecklingskostnaderna har minskat och bolaget rapporterar vinst inte bara för kvartalet utan även för hela rapportperioden," konstaterar Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB.

"Vi ser en fortsatt styrka i orderingången från bildskärmsmarknaden under innevarande år men räknar därefter med viss avmattning. Vår bedömning för helåret ligger fast, vilket innebär att vi förväntar oss en mycket kraftig omsättningsökning under det fjärde kvartalet," säger Sven Löfquist.

"Det direkta utvecklingsarbetet av Sigma7300 är nu genomfört och vi ser minskade utvecklingsutgifter som följd. Den tekniska utvärderingen av det installerade systemet är klar, vilket innebär att systemet nu är kvalificerat av kunden. Fakturering sker under det fjärde kvartalet," förklarar Sven Löfquist.

"Vi har också under kvartalet levererat vårt hundrade system, vilket skeppades till Japan. Detta, tillsammans med att vi nu varit etablerade i Japan i 10 år, uppmärksammades med ett välbesökt seminarium i Japan.
Sammanfattningsvis utvecklas bolaget väl i linje med vår förväntan, vi gläds över att Sigmateknologin nu är etablerad i marknaden och ser med tillförsikt på de kommande kvartalen." säger Sven Löfquist.

Kontaktperson hos Micronic:
Sven Löfquist
VD
08- 638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Carl-Johan Blomberg
CFO
08 – 638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic.se
Om Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronic tillverkar även mätsystem för bildskärmsfotomasker. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar.
Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se