Micronic Laser Systems AB

Micronic utvecklas väl i en stark marknad

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 09:12 CEST

Täby, 9 juli 2004 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista:MICR) avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2004.

* Orderingången för rapportperioden uppgick till 388 (418) MSEK, varav under andra
kvartalet 170 (342) MSEK.

* Nettoomsättningen uppgick under rapportperioden till 241 (120) MSEK, varav under
andra kvartalet till 144 (98) MSEK.

* Resultat efter finansiella poster uppgick för första halvåret till -25 (-97) MSEK, varav
6 (-44) MSEK under andra kvartalet.

* Resultat efter skatt uppgick för första halvåret till -19 (-70) MSEK, vilket motsvarar
-0,49 (-3,66) SEK per aktie. Under andra kvartalet var resultat efter skatt 5 (-32) MSEK,
motsvarande 0,12 (-1,65) SEK per aktie.

* Orderstocken var vid periodens slut 925 (522) MSEK.


”Första halvåret 2004 kännetecknades av stabil tillväxt i en gynnsam marknad. Utfallet för andra kvartalet blev i stort som förväntat, orderingången blev dock något lägre,” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems.

”Vi har som tidigare rapporterat, avslutat samarbetet med vår distributör i Japan och säljer nu med framgång direkt till kunderna på vår huvudmarknad. Övergången har medfört en temporär tidsförskjutning av orderingången i Japan, vilket påverkat det andra kvartalet. Den under-liggande marknaden för våra produkter fortsätter att vara god med tyngdpunkt på Japan och vi förväntar oss en stark utveckling av orderingången för resten av 2004,” klargör Sven Löfquist.

”Försäljningen utvecklades i enlighet med förväntningar och vi ser att de kvartalsvisa variationerna fortsätter. Vår produktionstakt är hög och vi förutser ett flertal starka kvartal när leveranser av LRS15000-systemen påbörjas,” konstaterar Sven Löfquist.

”Under det andra kvartalet har marknaden för fotomasker till halvledarindustrin visat tecken på återhämtning. Den pågående tekniska utvärderingen av Sigma7300 går bra och enligt plan. Alla ansträngningar som har gjorts för att säkerställa produktkvalitén visar sig nu i form av en god systemstabilitet,” förklarar Sven Löfquist.

”Vi har också under kvartalet slutit ett avtal om en kreditfacilitet som skapar utrymme för oss att hantera en ökande volym i våra affärer samtidigt som vi återbetalar det konvertibla förlags-lånet,” säger Sven Löfquist.Kontaktperson hos Micronic:
Sven Löfquist
VD
08–638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Carl-Johan Blomberg
CFO
08–638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic.se