Micropos Medical AB

Micropos Medical AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 17:02 CET

  • RayPilot® installeras och klinisk användning påbörjas på Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • RayPilot® installeras på Århus Universitetssjukhus och ett forskningssamarbete påbörjas med Århus Universitetssjukhus, Sydney Medical School och Stanford University
  • Micropos ställer ut RayPilot® på 13 nationella och internationella strålbehandlingskongresser i Europa och USA
  • 4 vetenskapliga arbeten från Karolinska Universitetssjukhuset och Oslo Universitetssjukhus publiceras under året på kongresser i Storbritannien, Spanien och Sverige
  • Micropos grundarteam tilldelas Athenapriset, som uppmärksammar kliniska forskare som har åstadkommit konkret nytta i sjukvården, för RayPilot® tekniken
  • Resultat efter finansiella poster –5,1 MSEK (-4,1)
  • Soliditet 68,3 % (87,8 %)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Sammanfattning

Micropos Medical har under perioden 2010 fokuserat på klinisk utvärdering av RayPilot® systemet. Användning har inletts där RayPilot® systemet används parallellt med traditionell strålbehandling av prostatacancer. Syftet är att utvärdera olika komponenter i systemet för att verifiera funktion, användarvänlighet och för att jämföra noggrannhet med dagens teknik.

Under året presenterades fyra vetenskapliga publikationer. En av dem beskriver den positiva användningen på Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset och publicerades på Läkarstämman i december. De andra publikationerna från Oslo Universitetssjukhus visar att Micropos RayPilot® har högre precision än ConeBeam CT (3-dimensionell bildtagning som är en av dagens bästa tillgängliga teknik för positionering vid strålbehandling), samt systemets lämplighet för framtida användning vid andningskontrollerad strålbehandling av bröstcancer. De studier som nu genomförs på RayPilot® systemet syftar till att styrka systemets funktion och fördelar. Studierna kan leda till vetenskapliga publikationer som är en viktig del i marknadsföringen av RayPilot®. Ytterligare forskningssamarbete påbörjades med Århus Universitetssjukhus, Sydney Medical School och Stanford University där RayPilot® systemet integrerats med strålbehandlingsutrustning från Varian i syfte att styra strålen för att följa tumörens rörelse i realtid. De första preliminära resultaten redovisades på Europas största årliga strålbehandlingskongress, ESTRO i Barcelona, av forskare från Stanford University. Resultaten visar att RayPilot® är det snabbaste systemet som utvärderats i världen på detta.

Under 2010 har marknadsaktiviteterna intensifierats där Micropos deltagit på 13 nationella och internationella strålbehandlingskongresser i Europa och USA, både med egen utställningsmonter och tillsammans med distributörer. Även i år inbjöds Micropos som enda svenska bolag att ställa ut RayPilot® systemet på strålbehandlingsbolaget Elektas användarmöte i San Diego. Micropos har idag intentionsavtal med distributörer för fyra europeiska länder: Frankrike, Tyskland, Schweiz och Italien.

I slutet av 2010 tilldelades läkarna i Micropos grundarteam Athenapriset för RayPilot® tekniken. Syftet med Athenapriset är att uppmärksamma kliniska forskare som har åstadkommit konkret nytta i sjukvården. Priset går till nya metoder, tekniker eller produkter som utvecklar vården och gör skillnad för patienten.

Den första användningen av RayPilot® har inriktats på utvalda universitetskliniker som kan ge feedback på systemet, publicera viktiga vetenskapliga artiklar och verka som referenser vilket är värdefulla delar i marknadsföringen av RayPilot® systemet. Micropos kommer under 2011 fortsätta att fördjupa samarbetet med flera kliniker och Bolaget räknar med att installera ett flertal system på den Europeiska marknaden.

Under året godkändes två varumärken, RayPilot® i USA samt Plug & Treat® i Europa.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Ladda ner hela Bokslutskommunikén på:

http://www.micropos.se/images/stories/pdf/Bokslutskommunike/2010/Micropos_Medical_-_Bokslutskommunike_2010.pdf

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.