Micropos Medical AB

Micropos Medical AB (publ): Nyemissionen övertecknad med 52%

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 12:08 CET

Den 30 november stängde Micropos Medical AB (publ) den nyemission som bolaget genomfört under november månad. Emissionen som efterföljs av listning på AktieTorget blev en stor framgång och tecknades till 152 %, vilket innebär en överteckning om 5 086 800 kronor. Genom nyemissionen tillförs Micropos 9 787 500 kronor (1 450 000 aktier) före emissionskostnader. Emissionen tecknades av 699 personer och efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 15 049 760 st.

På styrelsemötet den 2 december togs beslut om hur fördelning av aktier kommer att ske. Avräkningsnotor kommer att sändas ut så att de är mottagaren tillhanda senast den 7 december. Likviddag är den 11 december och första handelsdag för aktien på AktieTorget planeras till måndagen den 21 december.

- Att nyemissionen har blivit så pass övertecknad är ett roligt styrkebesked. Det är onekligen många som tror på det vi håller på med, vilket är mycket stimulerande, säger Tomas Gustafsson, VD för Micropos Medical. Det har varit en intensiv period med många presentationer runt om i landet, men mycket trevligt att möta alla investerare som har visat sin uppskattning för vårt arbete. Vi är även mycket nöjda med samarbetet med AktieTorget Väst som har ansvarat för marknadsföringen av emissionen. Vi åkte direkt från världens största strålbehandlingsmässa, ASTRO, i USA för att ta hand om den genomförda roadshowen. Nu gäller det att ta tag i alla de kontakter som knöts på mässan och fokusera på verksamheten.

Närmast på tur för Micropos Medical AB står att komma igång med kliniska behandlingar med det CE-certifierade RayPilot®-systemet på prostatacancerpatienter på ett par svenska universitetssjukhus.

För ytterligare information om bolaget kontakta VD Tomas Gustafsson, tel 031-772 80 99, eller styrelseordförande Bert Ringblom, tel 070-224 30 11.

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed ger en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt kan vanligt förekommande biverkningar minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. I februari i år erhöll Micropos CE-certifiering för RayPilot® och kan därmed inleda försäljning av systemet i Europa. Företaget startades 2003 av ett internationellt team av cancerläkare och professorer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Radiumhemmet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Haukelands Universitetssjukhus samt University of Minnesota. Bolaget bedriver idag sin verksamhet på företagsinkubatorn Chalmers Innovation i Göteborg.