Intellecta AB

Microsoft tecknar avtal med Intellecta

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 13:45 CEST

Microsoft AB har tecknat ramavtal med Intellecta AB gällande online- och webbkonsulttjänster.

Genom avtalet åtar sig Intellecta rollen som huvudleverantör att för Microsofts räkning utveckla, underhålla och förädla Microsoft.se samt dess underwebbplatser.

Avtalet börjar löpa omgående och är ett resultat av den leverantörsutvärdering på den svenska marknaden som Microsoft påbörjade för ett halvt år sedan.

Intellecta AB (publ)
Solna den 21 oktober 2003

Frågor besvaras av:
Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18

Genom att effektivt integrera kommunikationen stärker vi kundens varumärke, relationer och affärer. Det sker genom att samordna och optimera kompetenser och resurser för att på bästa sätt tillmötesgå kundens behov. Förenklat uttryckt handlar integrerad kommunikation om metoder att skapa effektiv kommunikation - avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden.