MEAS AB

Middle East Agency Sweden AB

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 14:02 CEST

MEAS startade i mitten på 1990-talet och syftet var då att skapa handel mellan bolag i mellanöstern och Sverige. Av naturliga skäl, var det till en början fokus på Libanon med omnejd, då grundarna av MEAS har sina rötter där.

Efter några år med varierande framgång samlades ett antal experter inom olika områden och började bygga upp kompetens och konceptlösningar inom Miljö och Energi. Infrastruktur har hela tiden varit ett nyckelområde och då en del av detta nya team har sina rötter i Irak var det naturligt att fokusera verksamheten dit och hjälpa landet sakta byggas upp igen. Sedan 2007 har MEAS arbetat med att förankra nya lösningar till vissa valda delar där det finns stora behov inom Irak, miljö och energi. Vi har fått förståelse för att det behövs långsiktiga lösningar och att det är tillsammans med Irakierna som infrastrukturen i landet ska byggas upp. MEAS kan erbjuda hjälp med planering och struktur samt utbildning och vägledning så att Irak kan komma igång.

Även här kan det konstateras att det krävs mycket arbete och tålamod för att komma runt gamla sätt att arbeta på, samtidigt som Irak är på väg att i en omfattande process återfödas som en demokratisk nation.

Nu har MEAS med sina partners besökt Irak under våren för att slutligt förankra ett antal projekt inom miljö och energi.

info@meas.se
www.meas.se
Te: +46 8 59906110