Midway Holding AB

Midway Holding köper Cbiz Partner AB

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 11:15 CEST

Midway Holding har idag köpt samtliga aktier i det Grännabaserade Cbiz Partner AB.

Cbiz är ett import- och grossistföretag med inriktning på radiostyrda produkter samt spelrelaterade tillbehör och konsoler för PC. Förutom att vara exklusiv distributör på den skandinaviska marknaden för bl. a Silverlit och Saitek så arbetar man med de egna varumärkena TechToys och GameTech.

Bolaget, som sysselsätter 11 personer, hade 2008 en omsättning på 85 Mkr. Verksam-heten bedrivs i egen fastighet i Gränna. Påverkan på Midways soliditet är ca 1,5 %-enheter. Räknat på de tre senaste årens resultatutfall för Cbiz skulle Midways vinst per aktie ha påverkats med ca 0,25 kr.

Katja och Johan Carlzon, tidigare ägare:
"Vi har startat Cbiz och drivit upp det till ett framgångsrikt, lönsamt och välkon-soliderat företag. Vi är mycket stolta över vad vi skapat så här långt men vi har också ambitioner för framtiden.

När vi nu går in i nästa expansionsfas så känner vi att både bolaget och vi som individer vill ha stöd från en stark ägare och partner. I samband med vår framtida expansion kommer vi att ställas inför en mängd strategiska, organisatoriska och finansiella vägval. Då kommer det att kännas tryggt att ha en stark och erfaren ägare att prata med."

Midways VD Peter Svensson:
Cbiz är ett, expansivt och på alla sätt välskött bolag med en bra historisk utveckling och en god potential för fortsatt expansion.

Midway har en stark finansiell ställning med en soliditet på 55 % och en ambition att växa genom förvärv. Vår förvärvsstrategi bygger på köp av utvecklingsbara, välskötta, lönsamma och stabila företag - Cbiz motsvarar, på alla sätt dessa kriterier."

Malmö den 29 april 2009
Midway Holding AB (publ)Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 - 30 12 10 eller
0705 - 95 21 95.