Midway Holding AB

Midway Holding köper FAS Machinery International AB

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 12:12 CEST

Midway Holding har idag köpt samtliga aktier i det Ystadbaserade FAS Machinery International AB. Påverkan på Midways soliditet understiger 1 %-enhet. Räknat på de tre senaste årens resultatutfall för FAS skulle Midways vinst per aktie påverkats med ca 0,15 kr. 


FAS utvecklar, producerar och marknadsför utrustning för konvertering av plastmaterial till produkter på rulle. För ytterligare produktbeskrivning hänvisas till bolagets hemsidawww.fasconverting.se

Bolaget, som sysselsätter ca 25 personer hade 2008 en omsättning på 92 Mkr och ett resultat före skatt på 11 Mkr. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Ystad. FAS, som levererat maskiner över i stort sett hela världen, har egen marknadsorganisation i Sverige och USA komplettrat med agenter på vissa marknader, som man täcker bättre på det sättet.

Midways VD Peter Svensson: 
FAS är ett välskött bolag med en hög exportandel. Kombinationen med egna produkter och tillverkning som lagts ut hos uppdragstillverkare ger hög flexibilitet och låg kapitalbindning. 

Midway har en stark finansiell ställning med en soliditet på 55 % och en ambition att växa genom förvärv. Vår förvärvsstrategi bygger på köp av utvecklingsbara, välskötta, lönsamma och stabila företag - FAS motsvarar väl dessa kriterier." 

Örjan Magnusson (VD) tidigare minoritetsägare: 
"Vi var tidigare fem ägare i FAS. När vi gemensamt fattade beslutet att sälja ville vi gärna hitta en branschneutral ägare med lokal förankring. Midway passade bra in, inte minst beroende på att vi sedan tidigare har ett visst samarbete med Midways dotterbolag Lundgrens-IBS. 

Med Midway som ägare kan vi fortsätta vår internationella utveckling samtidigt som vi får den frihet som följer av deras starkt decentraliserade organisation." 

Malmö den 28 april 2009 
Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 - 30 12 10 eller 
0705 - 95 21 95.