Marknadsföreningen i Göteborg

MiG presenterar Årets Marknadsförare, Säljare och Kommunikatör den 19 september

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 11:18 CEST

Kortfakta om MiG Guldfrukost 19 september i Göteborg

Vad:

MiG presenterar under festliga former Årets Marknadsförare 2013 (som också är nominerad till att bli Sveriges Marknadsförare) Årets Kommunikatör 2013(förra året , PewDiePie/Felix K samt Årets Säljare 2013.

Samtliga tre vinnare är starka namn, ett av dem lite mindre känt av allmänheten men mer känt i en nischad krets, ett annat namn mer känt i näringsliv och kommun medans den tredje vinnaren inte undgått någon ( i världen)  även om få av oss är målgruppen, en riktigt stark aktör. Underhållning samt en 20minuters dragning av Janne Björge på NineYards.

Var: Svenska Mässan i Göteborg, ingång Hotel Gothia Towers, en trappa upp följ skyltar till sal G3

Dag: Fredagen den 19 september 2014

Tid: Frukostätande utanför sal G3 från kl. 06.30. Start inne i sal G3 kl. 07.10 – 08.30

Kort fakta om Konvent Framtid samma dag:

Den röda tråden för Konvent Framtid är lite enkelt förklarat, Magnus Kempe/Kairos Future och Brits Stakston, Bobo af Ekenstam/Docere, Lena Larsson/Stampen budskap är framtidsrelaterat d.v.s. ny, aktuell kunskap som vi lyssnare ska associera till det egna livet/företaget till hjälp för detta ska Mia Törnblom och Stefan Andersson öppna upp för nya tankegångar och ge en användbar skjuts för att ta till oss den nya kunskapen och sist men inte minst är Caroline Krensler ett levande och bra exempel på en person som gjort verklighet av detta.

Konvent Framtid är på samma plats, sal G3 från kl. 09.00 – 16.00

Välkommen!!

Kortfakta om MiG:

MiGs (Marknadsföreningen i Göteborg) roll i detta sammanhang och alla övriga sammanhang är att ge Göteborgs näringsliv inspiration till ny kunskap och nya kontakter användbart på respektive företag. Stort fokus på utveckling och förändring. Vi arrangerar ca 70 seminarier per år i olika former med fokus på affärsnytta genom ny kunskap och ett utvecklande nätverk.
Vi är oerhört angelägna att skapa nya konstellationer av nätverk och har aktiverat oss hårt i att integrera akademiker från andra länder samt studenter för att bygga broar och utbyta erfarenheter och kunskap.
Vi tror att  enda sättet att få till en kreativ och spännande region/land är att ta till oss nya tankar och idéer från personer med för oss ny bakgrund och erfarenheter. En lite skakande erfarenhet vi upplevt är att det exempelvis inte är nysvenskarna som är svårast att integrera utan vi svenskar som är oerhört rädda för förändring och nytänkande. Här har vi i MiG en viktigt roll att fylla.

För mer info om MiG www.mig.se

Med vänlig hälsning och glad att få ge mer information…………

Kristina Cohn Linde
Vd, Marknadsföreningen i Göteborg


MiG, Marknadsföreningen i Göteborg är din väg till kontakter, nya kunskaper och större framgång. På seminarier, frukostar och luncher får du bättre koll på åt vilket håll vindarna rör sig inom marknadsföring och näringslivet i Göteborg.

Våra träffar är mycket träffande.

Se vårt programutbud på www.mig.se så kanske kan vi locka dig att bli medlem i MiG till nytta och nöje för dig och ditt företag.