Migliore Holding AB

Migliore tar upp kampen mot näthatare

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2017 15:26 CET

Migliore Holding AB och dess ägare och styrelse har de senaste åren blivit utsatt för stalkning och näthat på ett osedvanligt grovt vis. Dessutom har en tidning (VLT) publicerat artiklar där rena lögner presenteras, då genmäle begärts, har detta förvägrats av Daniel Nordström.

Bolaget har nu beslutat att vidta kraftiga juridiska åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Den 21 mars 2017 är huvudmannen en Håkan Slagbrand (enligt egen utsago frilansjournalist) ställd att svara inför Västerås Tingsrätt.

I anslutning till detta avser Migliore nu inkomma med ytterligare åtgärder mot Håkan Slagbrand samt dennes bolag HS Text och konsult.

För ytterligare information 0046 730265683;info@miglioreholding.com

samt

http://intre.se/ifolkets/?p=4701 

Migliore Holding AB isa Swedish basedinvestment and holdingcompanythat are active in Europe and Africa. 

Our target areas is it-solutions energy, biomass and public housing.

Migliore AB

Drottninggatan 28

252 21 Helsingborg