Netdoktor

Migrän debuterar allt tidigare hos barn

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 14:22 CET

Migrän är en folksjukdom som drabbar omkring en miljon svenskar. Över tid är migränpopulationen mer eller mindre oförändrad, men sjukdomen debuterar allt tidigare hos barn.

– Det är på grund av att barn idag exponeras mer för de utlösande faktorerna än tidigare. Förekomsten av migrän är oförändrad över tid, men antalet migränanfall har ökat som en konsekvens av att antalet utlösande faktorer är vanligt förekommande, säger Carl Dahlöf, professor och överläkare vid SDS-kliniken i Göteborg.

De utlösande faktorerna menar Carl Dahlöf kan vara allt från att barn spenderar flera timmar framför dataskärmar till att de ska hinna med flera fritidsaktiviteter efter skoltid.

Före puberteten är migränsjukdomen lika vanlig mellan könen. Därefter är sjukdomen två till tre gånger vanligare bland kvinnor. Var femte kvinna i fertil ålder beräknas ha migrän.

Många utlösande faktorer
De flesta migräniker känner igen en eller flera anfallsutlösande faktorer och högt på listan står faktorer som stress, hormonförändringar, kost och alkohol.

– Vilka faktorer en individ är mer känslig för är individuellt. Hormonella förändringar tycks spela en roll hos mer än hälften av de kvinnor som har migrän. Slarv med måltider och lågt blodsocker förekommer ofta som migränutlösande faktor hos skolungdomar och även bland vuxna, säger Carl Dahlöf.

Nu lanserar Netdoktor ett nytt fokusområde om migrän. Här kan du som besökare läsa mer om diagnos och behandling samt intervjuer med Carl Dahlöf.

Gå till Fokus: Migrän >>

Läs även:
Migrän debuterar allt tidigare hos barn och är vanligare bland kvinnor >>
Hennes mardröm är att barnen ska drabbas >>
Migrän minskar med välbefinnande >>
Migrän är en folksjukdom – drabbar omkring en miljon svenskar >>

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 500 000 besök varje månad och omkring 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.