Befolkningspartiet

Migration och Befolkningspartiet

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 21:15 CEST

Vad gäller invandring så skall den vara välkomnande, human och empatisk men inte villkorslös, rättigheter medför också skyldigheter, detta är grundinställningen.

Alla som bor i Sverige är i strikt mening invandrare, de första kom efter den sista istiden och var nomadiserade jägare som avancerade norrut allteftersom isen smälte bort. När den sista inlandsisen började dra bort för cirka 14 000 år sedan var landet folktomt, en iskall tundra där ingen ville eller kunde bo permanent. Alla vi som lever i Sverige är alltså på ett eller annat sätt, ättlingar till invandrare som har valt att flytta hit och stanna kvar. Eftersom landet befolkades från olika håll och vid olika tidpunkter är det omöjligt att resonera om urbefolkningar. Någon sådan har aldrig funnits.

När vi talar om nationen Sverige så började den så sakteliga ta form under 1200-talet, dessförinnan var man organiserade i mindre geografiska enheter, t.ex. landskap, folkland m.m.

Under hela Sveriges historia har vi haft invandring, en invandring som har berikat nationen Sverige. På medeltiden kom väldigt mycket tyskar hit och var oss till stor hjälp i bergsbruket, under 1600-talet kom mycket finnar och skottar för att delta i Sveriges alla krig, under 1700-talet kom köpmän och industriidkare från Holland samt vallonsmeder från nuvarande Belgien alla dessa nationaliteter har lämnat viktiga bidrag till att göra Sverige till det land det är idag.

Invandring och utvandring dvs. folkomflyttningar har funnits sedan tidernas begynnelse.

På 1800-talet utvandrade många svenskar till Amerika p.g.a. stor fattigdom och religiös intolerans. Den process vi valt att benämna migration (folkomflyttningar) har pågått så länge det funnits människor på jorden för att inte inse detta måste man både blunda och hålla för öronen.

Allt förändras hela tiden det enda som är oföränderligt är föränderligheten de som inte förstår detta kommer att stå kvar på stationen när tåget går. Invandring berikar ett land när olika kulturer möts uppstår det ofta mervärden, ett plus ett blir ofta tre, invandrarbarn förnyar ett samhälle och är ofta mycket framgångsrika.

Detta var en kort bakgrund till det här med migration, när det gäller mottagning av flyktingar så bör man sträva efter en samordning inom EU, det skall inte vara så att Sverige som är ett av EU: s mindre länder skall ta emot mer flyktingar i absoluta tal än vad många av de större länderna gör.

När det gäller flyktingar från Irak så har så vitt vi erfar Sverige tagit emot fler flyktingar därifrån än vad USA har som startade kriget. Något intresse från USA: s sida att bidra med kostnaden för dessa flyktingar har vi inte kunnat notera.

När flyktingar/invandrare kommer till Sverige skall man direkt få språkundervisning samt få gå en grundlig introduktionskurs för att lära sig svenska lagar och regler samt lite om vår kultur. För invandrare som kommer från länder med s.k. ”hederskulturer” skall man även få lära sig att i Sverige är mannen och kvinnan lika mycket värda och att man aldrig kan äga en annan människa varken kvinnor eller barn, när man gått igenom kursen skall man få skriva på någon form av kontrakt där man får intyga att man förstått vad som gäller. Begår man något brott, förslagsvis inom fem år efter ankomsten har man förverkat sin rätt att få stanna i Sverige och blir då utvisad till det land man kom ifrån, om hur man då förverkat sin chans till att få komma tillbaka för all framtid eller ej kan ju alltid diskuteras.

Invandrare med akademisk utbildning skall inte köra taxi och bära ut tidningar i de fall det förekommer är det ett stort misslyckande för landet ett monumentalt slöseri med resurser, de skall använda sin utbildning i de yrken där den kommer till sin rätt, många högutbildade invandrare åker vidare till länder där man har vett och förstånd att dra nytta av deras kompetens.

Vad som vidare kan sägas är att språket är nyckeln in i en ny kultur så därför skall de resurser som krävs tillhandahållas för att alla invandrare skall kunna tala och läsa svenska, innan man uppnått detta kan man inte tala om integration, detta är grundläggande, kan inte nog betonas.

Avslutningsvis skall som tidigare sagts flyktingmottagningen/invandringen vara välkomnande, human och empatisk men inte villkorslös, där det finns rättigheter finns även skyldigheter, som vi ser det finns mycket i övrigt att önska på denna punkt.

Befolkningspartiet vill:

• Humanare flyktingpolitik
• Samordning inom EU gällande mottagande av flyktingar så att konstnaderna fördelas.
• Alla invandrare ska direkt få en intensivkurs i det Svenska språket och den Svenska kulturen.
• Snabbare behandlingtider från Migrationsverket.