LO

- Migrationen en av det globala fackets största utmaningar.

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 12:16 CET

Wanja Lundby-Wedin vid den nybildade fackföreningsinternationalens
kongress i Wien:

- Migrationen en av det globala fackets största utmaningar.

- Det är en skam när flyktingar från Afrika dör utanför Spaniens kuster.
Det är en skam när människor som söker sig till Sverige och andra
välfärdsländer försvinner in i en informell sektor och utnyttjas med låga
löner och dåliga arbetsvillkor. Att organisera dessa människor och göra
dem till en del av den fackliga gemenskapen är därför en av de allra
största utmaningarna för facket i hela världen.

Det sade LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin när hon på fredagen talade
inför den nya globala fackföreningsinternationalen, International Trade
Union Confederation, ITUC, vid dess kongress i Wien.

Hon fortsatte:

- Vi måste inse att arbetsmarknaden är global. Därför behöver vi
gemensamma, globala regler som kan tillämpas i alla länder. Alla löntagare
måste garanteras grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Det
måste bli ett slut på exploateringen.

- Vi vet att kapitalet redan är rörligt. Jakten på de lägsta lönerna och
de sämsta arbetsvillkoren leder till en värre exploatering. Den
utvecklingen måste vi tillsammans sätta stopp för. Och med vår nya
världsorganisation står vi starkare än tidigare.

Wanja Lundby-Wedin invaldes på fredagen också i styrelsen för ITUC, som
främst består av de båda tidigare internationalerna FFI, där LO, TCO och
SACO ingår, och den kristna internationalen WCL. Den nya internationalen
har nu 400 medlemsorganisationer och representerar 166 miljoner arbetare i
150 länder. Den får på svenska namnet IFS, Internationella Fackliga
Samorganisationen.

För mer information kontakta LOs pressinformation