MXp - Missional Experiences

Migrationsverket är ett Sverige i miniatyr som nu stäms

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 15:17 CEST

MIGRATIONSVERKET har sparkat en enhetschef på grund av hans politiskt konservativa hållning; hemma på fritiden skrev han på sin webbsida om vad han tyckte om USA och Israel. Internationellt har fallet ägnats ett stort intresse. Man frågar sig: - Får man inte ha fria åsikter i Sverige?

LENNART ERIKSSON är mannen som sparkats från sin befattning som enhetschef. Nu stämmer han Migrationsverket; förhandlingarna äger rum i Mölndals Tingsrätt inom kort.

MERITH WAGER
har följt ärendet sedan februari och skriver häromdagen under rubriken "Migrationsverket sparkar Israel-vänlig chef. Har vi inte åsiktsfrihet i Sverige?"

ÅTERSPEGLAR KULTUREN på Migrationsverket kanhända den kultur som hela landet har blivit bärare av? Domstolsärendet om Lennart Eriksson och åsiktsfriheten återfinns att läsa i ett PRESSMEDDELANDE som sänts till internationella media (övers. till svenska): "Migrationsverket är ett Sverige i miniatyr som nu stäms"

Kontakt: Dag Selander

Utgivare av MXp - Missional Experiences