Allokton

Mikael Cadling avgår som styrelseledamot

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 17:23 CET

Mikael Cadling har varit styrelseledamot i Allokton sedan 2005. Cadling har lämnat sitt uppdrag av personliga skäl. Frågan om styrelsens framtida sammansättning kommer att behandlas vid nästa bolagsstämma.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jim Engellau, vd Allokton AB (publ). Tel 0707 24 04 90


Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton bedriver även riskkapitalverksamhet via dotterbolaget Baschara AB unä Allokton Investment AB. Alloktons fastighetsportfölj består av fastigheter om drygt 500.000 kvm belägna i 20 svenska och 7 tyska städer. Fastighetsportföljen har ett uppskattat marknadsvärde om cirka SEK 5 miljarder. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B.