Swedbank

Mikael Inglander utsedd till CFO i FöreningsSparbanken

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 09:54 CEST

Mikael Inglander, vice VD och regionchef för Region Stockholm, har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) och stabschef i FöreningsSparbanken.

Till ny regionchef i Region Stockholm har utsetts vice VD, Bengt-Erik Lindgren. Han är för närvarande chef för Mellersta regionen och även stf chef för Swedish Banking, som omfattar den svenska kontorsrörelsen.

Den svenska kontorsrörelsen kommer att organiseras om från sex till fem regioner. Den nya regionindelningen kommer att presenteras efter påsk.

Mikael Inglander och Bengt-Erik Lindgren tillträder sina nya befattningar den 1 maj. Mikael Inglander kommer i rollen som CFO att ingå i Group Executive Management.


För ytterligare information:
Jan Lidén, VD och koncernchef, tfn 08-585 922 27
Henrik Kolga, informationsdirektör, tfn 0708-11 13 15

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 280 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se.