Arbetslivsinstitutet

Mikael Sjöberg: Rätt till heltid inget effektivt sätt att bekämpa deltidsarbetslöshet

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:07 CET

En lag om rätt till heltid är varken ett effektivt eller lämpligt sätt att angripa problemet med deltidsarbetslöshet, skriver Arbetslivsinstitutet i sitt remissvar till Heltidsutredningen.

– Samhällets insatser bör i stället ske inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, säger institutets generaldirektör Mikael Sjöberg.

Arbetslivsinstitutet har i flera forskningsrapporter uppmärksammat att deltidsarbetslöshet är ett samhällsproblem och att det i första hand drabbar kvinnor. Problemet är också koncentrerat till ett fåtal branscher i vissa regioner.

I remissvaret skriver Arbetslivsinstitutet att Heltidsutredningens lagförslag är tekniskt väl genomarbetat men komplicerat, dyrt och omständligt att genomföra i praktiken. Kritikerna menar att den arbetsrättsliga lagstiftningen är komplicerad, otillgänglig och svårtolkad - en kritik som inte är obefogad, enligt Arbetslivsinstitutet.

– Frågan är om man vinner något på att införa en ny arbetsrättslig lagstiftning med fler detaljregler. Med detaljreglering tror vi att företagen riskerar att få ökade kostnader och svårigheter utan att för den skull minska deltidsarbetslösheten, säger Mikael Sjöberg.

I remissvaret pekar Arbetslivsinstitutet vidare på att den föreslagna lagen kommer att göra ingrepp i områden som i dag regleras genom avtal. Vidare tror institutet att problemet med att deltidsarbetslöshet är koncentrerad till vissa branscher och regioner kan lösas på andra sätt än genom en generell arbetsrättslig lagstiftning.

Arbetslivsinstitutet föreslår att regeringen överväger två alternativa vägar för att minska deltidsarbetslösheten: arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ett stärkt fackligt inflytande i frågor rörande arbetstidens längd och förläggning.

Läs hela remissvaret: www.arbetslivsinstitutet.se

Pressekreterare Judit Hadnagy
Telefon 08 - 619 67 21, 070 - 533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se