Ortivus AB

Mikael Strindlund slutar på Ortivus. Walter K. Young tillträder som ny VD och koncernchef.

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 14:33 CEST

Efter omfattande förändringar, lanseringar av nya produkter och en nödvändig omstrukturering går Ortivus in i en ny fas.

Styrelsen har idag därför beslutat att tillsätta Walter K. Young som ny VD och koncernchef. Walter K. Young är medlem i Ortivus koncernledning och har sedan 1999 ansvarat för bolagets verksamhet i Nordamerika. Walter K. Young har lång erfarenhet från ledande befattningar inom internationell medicinteknisk industri, bland annat från Marquette Medical och Spacelabs Medical Inc.

- Mikael Strindlund har gjort ett mycket förtjänstfullt jobb under sin tid som VD, med bland annat en omfattande och nödvändig omstrukturering av bolaget, lansering av nya produkter, etablering av internationella distributionskontakter samtidigt som en marknadsledande position i Sverige för kardiologiområdet uppnåtts, säger Akbar Seddigh, styrelseordförande för Ortivus.

- Vi är båda överens om att detta är en lämplig tidpunkt att avsluta uppdraget säger Mikael Strindlund och Akbar Seddigh i en gemensam kommentar.
Walter K. Young tillträder med omedelbar verkan. Mikael Strindlund står tills vidare till bolagets förfogande.För ytterligare information:
Akbar Seddigh, Styrelseordförande, Ortivus, tel. 08-446 45 00

Ortivus är ett Healthcare IT-företag som utvecklar och marknadsför informations- och beslutsstödsystem till sjukvård, ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst i Europa och Nordamerika. Ortivus AB etablerades 1985 och är sedan 1997 noterat på OMX Nordic Exchange Small Cap-listan. Ortivus har cirka 160 anställda och dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Kanada och USA.