ChronTech Pharma AB

Mikrodoseringstudie visade total biotillgänglighet av alfaHGA via oral administration

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 08:26 CEST

Tripep AB (publ), som fokuserar sina ansträngningar på HIV-terapi kan rapportera att en mikrodoseringsstudie utförd av Pharmaceutical Profiles Ltd i Nottingham, England, visade att alfaHGA är oralt biotillgängligt i människa. Dessutom visade studien att afhaHGA har goda kinetiska egenskaper.

Tripep har tidigare rapporterat om upptäckten av alfaHGA, en ny läkemedelskandidat mot HIV som har en helt ny verksamhetmekanism. AlfaHGA är sålunda den första substansen i en helt ny klass av substanser mot HIV.

I samarbete med Pharmaceutical Profiles Ltd (en engelsk s.k. Clinical Research Organi-sation i Nottingham, England), har Tripep testat den orala biotillgängligheten och farmakokinetiken i plasma på friska frivilliga försökspersoner med hjälp av 14C-märkt alfaHGA. Resultaten visade att allt alfaHGA snabbt togs upp från tarmen till blodet efter oral administration. Den så kallade terminala halveringstiden i blodet var cirka 10 timmar. Den huvudsakliga eliminationsvägen var via urinen.

-“Dessa resultat är verkligen uppmuntrande för det fortsatta arbetet med att utveckla alfaHGA till ett läkemedel. Fas I/II studier på HIV-infekterade personer förväntas starta sent i år eller tidigt nästa år efter det att vi erhållit resultaten från säkerhetsstudierna i försöksdjur”, säger professor Anders Vahlne, tillförordnad verkställande direktör och forskningschef på Tripep.

Som tidigare indikerats till marknaden planerar Tripep att utforska möjligheterna att noteras på Londonbörsens AIM-lista före fas I/II studierna och har engagerat NCB Stockbrokers, en officiell AIM-sponsor, för detta ändamål.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rolf Nordström, Ordförande, Tripep AB (publ)
Tel: +44 20 7839 8686, mobil: +44 7776 137 400
E-mail: rolf.l.nordstrom@btinternet.com

Anders Vahlne, verkställande direktör och forskningschef, Tripep AB (publ)
Tel: 035 31755, mobil: 0709-28 05 28
E-mail: anders.vahlne@labmed.ki.se

Conor McCarthy, NCB, Dublin, Ireland
Tel: +353 1 611 5989, mobil: +353 87 290 0409
E-mail: conor.mccarthy@ncb.ie

Lisa Baderoon, Buchanan Communications
Tel: + 44 20 7466 5000, mobil: +44 7721 413 496
E-mail: lisab@buchanan.uk.com

Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade och patentsökta teknologier:
 forskning och utveckling av alfaHGA, en bromsmedicin mot HIV,
 preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och profylaktiska
vacciner mot HIV och Hepatit C samt teknologiplattformen RAS®.
 via intressebolaget VLP Biotech Inc. ta fram vaccin mot influensa,allergi
och Alzheimers sjukdom.

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida www.tripep.se

NCB Stockbrokers is Ireland’s largest independent investment house. Its businesses comprise of Equities, Corporate Finance, Fixed Income, Wealth Management, Specialist Asset Management, Private Equity, Moneybroking and Investment Funds. NCB Stockbrokers Ltd is a member of the Irish Stock Exchange and the London Stock Exchange and is authorised by the Irish Financial Services Regulatory Authority under the Stock Exchange Act, 1995.

www.ncbdirect.com