LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Milischia Rezai representerar LSU i FN:s befolkningskommission

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 08:12 CEST

I veckan pågår FN:s befolkningskommission i FN-högkvarteret i New York. LSU:s representant till FN:s generalförsamling 2012, Milischia Rezai, deltar i kommissionen. Milischia är nominerad till uppdraget av Socialdemokratiska Studentförbundet.


-    ”Jag kommer driva frågor som rör ungas deltagande och ungas roll för jämställdhet globalt. Jag avstamp i respekten för de mänskliga rättigheterna som en förutsättning detta”, säger Milischia Rezai.

FN:s befolkningskommission hålls årligen och hanterar frågor som rör bland annat hälsa, urbanisering, jämställdhet och utveckling. Temat för årets befolkningskommission är unga, och en del av kommissionens syfte i år är avrapportering från FN:s medlemsstater om hur de arbetat med befolkningsfrågor med fokus på unga.

LSU skickar representanter från medlemsorganisationer till olika FN-möten som ett led i att öka ungas och ungdomsorganisationers inflytande globalt. Representanterna bloggar från www.lsurepresentanter.wordpress.com.

Kontakt
Felix König
Ordförande för LSU
felix.konig@lsu.se
0734 – 60 56 62

Olle Svahn
Projektledare, LSU
olle.svahn@lsu.se
0734 - 60 56 75

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar 73 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.